Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
27
JUL
2014
Komen en gaan van bedreigde planten in duin en kwelder

Komen en gaan van bedreigde planten in duin en kwelder (Texel)

Duinen bieden onvoorstelbaar veel plantensoorten onderdak. Minder dan 1% van Nederland is duin, toch is ruim 75%...
26
JUL
2014

De Nachtwacht ondergedoken

Een artikel van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Jaarboekje 2008-31 p. 19-28 Lees verder:  De Nachtwacht in...
27
JUN
2014

Bokkenorchis bij Bloemendaal

Een artikel uit “De Levende Natuur“, september 1906 Lees verder: Jac. P. Thijsse over Bokkenorchis bij...
21
JUN
2014

Sporen onder het zand (Kennemerland)

De laatste tientallen jaren hebben archeologen een aantal keren de gelegenheid gehad om opgravingen te doen in het...
21
JUN
2014
Aangespoelde algen en vloedmerkplanten naast de TESO-haven op Texel.

Vloedmerken, bedreigde minimilieus op het strand

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken hoog op het strand, op beschutte plekken. Algen vormen...
15
JUN
2014
Ups en downs in de vogelstand van duin en strand

Ups en downs in de vogelstand van duin en strand (Texel)

Geen vogelsoort heeft jarenlang een zelfde aantal broedparen. Zelfs in een volledig natuurlijke omgeving is de...
13
JUN
2014

Epiloog Duinen en mensen Kennemerland (2009): Mensen en duinen

De epiloog: een soort inleiding maar een tikje anders. Een inleiding achteraf. Een terugblik na het schrijven van...
13
JUN
2014
Schatgraven op de rommelzolder

Epiloog uit Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater: Schatgraven op de rommelzolder

De Noordkop is een regio met te veel natuur en historie om binnen het tijdbestek van een jaar te kunnen zien, laat...
13
JUN
2014
Texel en de overkant

Epiloog Duinen en mensen Texel (2013): Texel en de overkant

Door langzame aangroei in het zuiden kruipt Texel richting Den Helder. Verheling met de wal wordt echter door geen...
11
JUN
2014

Frits Gevers. De jonkheer uit het jachthuis

Een artikel van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Jaarboekje 2004-07: p. 53-63 Lees verder: Wie was jonkheer...
11
JUN
2014

Johanna’s Hof: van boerderij tot partycentrum.

Een artikel van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Lees verder: 2004-03 De geschiedenis van Johanna’s Hof...
11
JUN
2014
Kampeerterrein Bakkum

Kampeerterrein Bakkum: De eerste camping van het land

Een artikel over Camping Bakkum van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.2002-07, pag. 27-36 Lees verder:...
11
JUN
2014

De jacht in het duingebied (Noordhollands Duinreservaat)

Een artikel van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.(1990) pag.18 Lees verder: Jacht in het duingebied  
11
JUN
2014

Over duinboerderijen en haar bewoners (Castricum en Bakkum)

Een artikel van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.1981-03: pag 3-10 “Tot het begin van de 19e eeuw...
11
JUN
2014

Russenduin en de verdwenen schulpweg

Een artikel van de Historische Vereniging Bergen Noord-Holland. Lees verder: F. Zeiler Het Russenduin en de...
11
JUN
2014

Perikelen in de duinen (jacht)

Een artikel uit “Historische Vereniging Bergen Noord-Holland“. Lees verder: H.J. Min perikelen in de...
11
JUN
2014

Geologische ontwikkelingen van ons kustgebied

Een artikel uit “Historische Vereniging Bergen Noord-Holland“. Lees verder: S. Jelgersma geologische...
11
JUN
2014

De duinen van Bergen omstreeks 1900

Een artikel uit “Historische Vereniging Bergen Noord-Holland“. 1997 Lees verder: W.J. Resoort De duinen...
11
JUN
2014

Toestand der duinbeplanting op den vasten wal van Noord-Holland (Rapport 1889)

Een artikel uit “Historische Vereniging Bergen Noord-Holland“. Lees verder: W.J. Resoort Toestand der...
11
JUN
2014

Wijk aan Zee (1907)

Een artikel uit “De Levende Natuur“. 1907 Lees verder: W de Koning Wijk aan Zee  1907   
11
JUN
2014

Ons denken over natuur is drastisch omgeslagen (interview Piet Veel)

Uit: Landschap Noord-Holland • februari 2009 • Jaargang 36 • nr. 1 Lees verder: Ons denken over natuur is drastisch...
11
JUN
2014
grauwe klauwier

In de duindoorns (met o.a. grauwe klauwier)

Twee  artikelen uit “De Levende Natuur“. 1905 Lees verder: Jac. P. Thijsse Duindoorns en klauwier   
11
JUN
2014

Tentoonstelling van duinflora (met aanklacht tegen waterwinning)

Een artikel uit “De Levende Natuur“. 1908 Lees verder: Jac. P. Thijsse 1908 Een tentoonstelling van...
11
JUN
2014

De harkwesp

Een artikel uit “De Levende Natuur“. Lees verder: Jac. P. Thijsse de Harkwesp 1901       
11
JUN
2014

J. Strijbos: vol van de Griel, een vogel uit de blonde duinen.

– Uit: Bergen aan Zee: natuur en landschap in archieven Voor heel wat generaties natuurfotografen,...
11
JUN
2014

Victor Westhoff in de Verbrande Pan

– Uit: Bergen aan Zee: natuur en landschap in archieven In 1950 borduurden Mieke Hoffmann en de bioloog...
11
JUN
2014

Henk Doing: uitvinder van duinlandschappen

Henk Doing, geboren 1927 in de Vogezen kwam als 8-jarige naar Zandvoort, later naar Haarlem. Doing (oorspronkelijk...
11
JUN
2014

Parnassia

Een artikel uit “De Levende Natuur“. Lees verder: E. Heimans over Parnassia 1897   
11
JUN
2014

Zeldzame planten in de duinen (bij Castricum)

Een artikel uit “De Levende Natuur“. “Als men zoo hoort klagen over de toenemende droogte en...