Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
10
JUN
2014
Ontstaan van een kustlandschap

Ontstaan van een kustlandschap

Texel is ons grootste Waddeneiland: 162 km2 groot. Naast jonge duinen, kwelders en polders bevat Texel als enige...
10
JUN
2014
Terreinbeheer vanaf 1900

Terreinbeheer vanaf 1900 (Texel)

Toen Staatsbosbeheer in 1899 het duingebied van de Dienst der Domeinen overnam, veranderde aanvankelijk maar één...
10
JUN
2014
Warme vissen in de Mokbaai

Warme vissen in de Mokbaai (Texel)

Opwarming van de aarde gaat niet aan Texel voorbij. Zo is de temperatuur van zeewater de laatste 10 jaar met 1,3 °C...
10
JUN
2014
Veranderingen op de Hors 1984 - 2011

Veranderingen op de Hors 1984 – 2011 (Texel)

De zuidpunt van Texel (ongeveer 780 hectare) is sinds 1917 in bezit van het Ministerie van Defensie. Sinds 1949...
10
JUN
2014
Seetingsnollen

Seetingsnollen (Texel)

Het hoge, droge en afwisselende duin van de Seeting is een strook van nog geen kilometer breed. Het bevat naaldbos,...
10
JUN
2014
Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Buizerds vliegen overal op het eiland maar zijn pas enkele tientallen jaren een Texelse broedvogel. Bruine...
10
JUN
2014
Razende Bol, eiland voor pioniers

Razende Bol, eiland voor pioniers

Het komt maar 1,5 m boven de zeespiegel uit, is ongeveer 2,6 bij 4 km groot en werkt als een magneet. Scholeksters...
10
JUN
2014
Over bol en nol, hok en vlak

Over bol en nol, hok en vlak (Texel)

Veldnamen zijn in de eerste plaats bedoeld om locaties aan te duiden, maar het zijn ook levende elementen in onze...
10
JUN
2014
Oorlog in het duin

Beveiligd: Oorlog in het duin (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Ontstaan van de kust benoorden De Koog

Ontstaan van de kust benoorden De Koog (Texel)

Ten noorden van De Koog lag tot 1629 een waddengebied met aan de Noordzeekant een hoog strand. Bij goed weer kon...
10
JUN
2014
Onrust aan de zuidwestpunt

Onrust aan de zuidwestpunt (Texel)

Op weinig plaatsen is de Nederlandse kust zo veranderlijk als aan de zuidwestkant van Texel. Oorzaak: het Marsdiep....
10
JUN
2014
Onder het Marsdiep lopen zandgolven

Onder het Marsdiep lopen zandgolven

Sinds 1998 wordt iedere keer als de veerboot van de TESO heen en weer vaart, de zeestroming en -bodem bestudeerd....
10
JUN
2014
Kustnatuur

Kustnatuur (Texel)

Zandkusten vertonen van nature geen solide en rechte lijnen, maar zijn altijd in beweging. Ze kunnen afslaan,...
10
JUN
2014
Korverskooi

Korverskooi (Texel)

De Korverskooi nabij De Koog omvat een eendenkooi van 4 hectare, droge duinen, enkele vochtige duinvalleien en oud,...
10
JUN
2014
Konijnenjacht en andere duinbenutting

Beveiligd: Konijnenjacht en andere duinbenutting (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Komen en gaan van natuur in De Dennen

Komen en gaan van natuur in De Dennen (Texel)

Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikkeling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en...
10
JUN
2014
Inleiding natuur

Inleiding natuur (Texel)

De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stuivend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes...
10
JUN
2014
Inleiding historie

Inleiding historie (Texel)

In den beginne, 1500 jaar terug, was de situatie voor het Texelse duingebied simpel: het was er gewoon niet. Geen...
10
JUN
2014
Horsmeertjes

Horsmeertjes (Texel)

De Horsmeertjes liggen achter een stuifdijk uit begin jaren 60. De Hors is een zandplaat bij zee, onderworpen aan...
10
JUN
2014
Het Mokslootgebied

Het Mokslootgebied (Texel)

Het duingebied ten westen en zuidwesten van Den Hoorn was in het begin van de 19e eeuw een ongestoord gebied met...
10
JUN
2014
Het Duinpark

Het Duinpark (Texel)

Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 ingericht als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting....
10
JUN
2014
Het Alloo

Het Alloo (Texel)

Het Alloo is een laaggelegen gebied langs de binnenduinrand ten zuiden van De Koog tegenover boerderij Uit en...
10
JUN
2014
Fischer’s weid

Fischer’s weid (Texel)

Het enige bezit van Landschap Noord-Holland op Texel is een recente schenking van de weduwe van Han Fischer. Half...
10
JUN
2014
Eierlandse Duinen

Eierlandse Duinen (Texel)

Vier eeuwen geleden vormden de Eierlandse Duinen de kern van het eiland Eierland, dat door een strandvlakte van...
10
JUN
2014
Een koninklijk schip door het Marsdiep

Een koninklijk schip door het Marsdiep

Een van de oudste kaarten waarop Texel staat afgebeeld is slechts 48 bij 22 centimeter groot. Niet gemaakt door...
10
JUN
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Texel)

Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog...
10
JUN
2014
Duinplassen, natte valleien

Duinplassen, natte valleien (Texel)

Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoerassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte...
10
JUN
2014
Droge duinen

Droge duinen (Texel)

In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze...
10
JUN
2014
Drie oude nederzettingen

Beveiligd: Drie oude nederzettingen (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000 (Texel)

Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e en 19e...