Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
10
JUN
2014
Drie oude nederzettingen

Beveiligd: Drie oude nederzettingen (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000 (Texel)

Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e en 19e...
10
JUN
2014
De Westerduinen

De Westerduinen (Texel)

Tussen Jan Ayeslag in het zuiden en Westerslag in het noorden liggen de Westerduinen, die ooit onder het vroegere...
10
JUN
2014
De Slufter

De Slufter

De Slufter van Texel heeft een geheel eigen status in het Nederlandse kustlandschap. De lucht is vanaf het vroege...
10
JUN
2014
De Robbenjager

De Robbenjager (Texel)

Het meest noordelijke gebied van het Nationaal Park Duinen van Texel kent een particuliere beheerder, Jaap Groen...
10
JUN
2014
De oude vloedhaak van Kuuldernollen tot Oude Hoorn

De oude vloedhaak van Kuuldernollen tot Oude Hoorn (Texel)

Een ‘horn’ of ‘hoorn’ is een hoek of haak in een kustlandschap. Meestal wordt er een langwerpige, aan drie zijden...
10
JUN
2014
De Nederlanden

De Nederlanden (Texel)

Het huidige gebied de Nederlanden omvat de oostelijke helft van het duingebied tussen De Koog (vanaf het...
10
JUN
2014
De Muy

De Muy (Texel)

Het Muygebied is deels ruig en wild, met een beroemde lepelaarkolonie en heel veel aalscholvers. Er liggen droge,...
10
JUN
2014
De Mokbaai

De Mokbaai (Texel)

Wie met de veerboot Texel nadert, ziet in het westen de zandvlakte van de Hors met erachter een duinenrij. De...
10
JUN
2014
De Mient

De Mient (Texel)

Mientgronden, vochtige heidevelden en graslanden langs de binnenduinrand, lagen vanaf de middeleeuwen tussen het...
10
JUN
2014
De Geul

Beveiligd: De Geul (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
De Bollekamer

De Bollekamer (Texel)

Het hele duingebied tussen het Hoornderslag en het Jan Ayeslag wordt tegenwoordig aangeduid als ‘de Bollekamer’,...
10
JUN
2014
Bleekersvallei

Bleekersvallei (Texel)

Ten noorden van het Westerslag ligt het weidse en tegenwoordig droge gebied van de Bleekersvallei. De...
10
JUN
2014
Bezoek van twee duinontginners

Bezoek van twee duinontginners (Texel)

”Het zand is wit, bijna als bij Hargen, en zonder schelpen” schrijft Daniël Gevers van Endegeest in 1827 over de...
10
JUN
2014
Bebossing

Bebossing (Texel)

De Dennen van de Westermient en De Koog beslaan een bijna 500 ha groot gebied, grotendeels beplant tussen 1898 en...
10
JUN
2014
150 jaar lepelaars op Texel

150 jaar lepelaars op Texel

Texels ‘nationale vogel’ is de scholekster, maar de lepelaar zou een betere keus zijn. Deze in Europa zeldzame...
09
JUN
2014
Petten

Petten (Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater)

Aan het begin van de 8e eeuw stichtte Willibrord kerkjes in diverse nederzettingen in Noord-Holland, in Velsen en...
06
JUN
2014
Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen

Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Stap 2000 jaar terug in de tijd en je fietst niet over hooggelegen duinpaden, maar moddert door moerassen. Deze...
06
JUN
2014
Een kop met karakter

Een kop met karakter

De ruggengraat van de Noordkop is een zwak gebogen kustlijn die vestaat uit oude dijken als de 13e-eeuwse Oude...
06
JUN
2014
Natuur en recreatie, rust en drukte in een schaarse ruimte

Natuur en recreatie, rust en drukte in een schaarse ruimte

Recreanten houden van de natuur. Strand, duinen en de binnenduinrand zijn in trek bij dagjesmensen en toeristen....
06
JUN
2014
Open duin, duingrasland en droge heide

Open duin, duingrasland en droge heide

Voorbij het strand waar op rustige winterdagen zeehonden liggen, beginnen de zeereep en het droge duin. Door de...
06
JUN
2014
Pettemerduinen

Pettemerduinen

Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat verbrokkeld duingebied met veel...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw planten kijken

Ruim een eeuw planten kijken

Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw vogels kijken

Ruim een eeuw vogels kijken

De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de...
06
JUN
2014
Tapuiten in de Noordkop, een deels opgelost raadsel

Tapuiten in de Noordkop, een deels opgelost raadsel

De landelijke stand van de tapuit als broedvogel in de duinen is van vele honderden paren tot enkele tientallen...
06
JUN
2014
Van wadden naar polder en duin

Van wadden naar polder en duin

In ca 2000 jaar is het landschap van veenlandschap via een middeleeuws waddenlandschap veranderd in het landschap...
06
JUN
2014
Vanaf 1550: vastlegging van de kustlijn

Vanaf 1550: vastlegging van de kustlijn

De terugwinning van de Noordkop als vasteland begon vanaf 1500 en duurde tot in de 20e eeuw. Centraal in die...
06
JUN
2014
Veldnamen verraden een eeuwenlang gebruik

Veldnamen verraden een eeuwenlang gebruik

Een kaart met veldnamen (of toponiemen) is een rariteitenkabinet. Je vindt er van alles. Verwijzingen naar een...
06
JUN
2014
Huisduinen: van vaste wal eiland naar kustdorp

Huisduinen: van vaste wal eiland naar kustdorp

Rond het jaar 1000 was Huisduinen nog deel van het oude vasteland van de Noordkop. Na zware stormvloeden lag het...
06
JUN
2014
In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

De Noordkop heeft verrassend veel water in beweging. Ter inleiding passeren voorbeelden van zoete stromen,...