Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
22
MEI
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Kennemerland)

Duinstruweel is – als we even de ogen sluiten voor het oprukken van Amerikaanse vogelkers – misschien wel het enige...
22
MEI
2014

Duinvalleien (Kennemerland)

Het zoete grondwater onder de duinen komt vooral in de winter aan de oppervlakte. Waar de grondwaterstand niet is...
22
MEI
2014

Duinwater (Kennemerland)

Wij kennen de duinen als een droog gebied. Onder het zand zit echter een schat: zoet water – tot vlak bij de zee....
22
MEI
2014
Geen duinen zonder rozen

Geen duinen zonder rozen (Kennemerland)

Vroeger kwamen rozen weinig voor in de duinen. Vóór pakweg 1930 waren de duinen aanzienlijk kaler dan nu; het...
22
MEI
2014

Helmduinen (Kennemerland)

Helmduinen (ook wel witte duinen genoemd) zijn de deels stuivende duinen in en achter de zeereep. Het is een milieu...
22
MEI
2014
Het begin van Kennemerland

Het begin van Kennemerland

Het is een eigenaardige streek, Kennemerland (Kinhem). Nu is Kennemerland voor sommigen alleen de omgeving van...
22
MEI
2014
Het Kennemerstrand

Het Kennemerstrand

Hier heerst de lange arm van Amsterdam. Zonder Amsterdam geen Noordzeekanaal. Zonder Amsterdam geen steeds langere...
22
MEI
2014
Het knooppunt Middenduin

Het knooppunt Middenduin

Middenduin kent een geschiedenis van zandwinning, landbouw en bebossing. Het duingebied is de afgelopen tweehonderd...
22
MEI
2014

Inleiding Duinen en mensen Kennemerland

Dit boek is voor iedereen die meer in de duinen wil zien dan bergen zand met gras of bos erop. Ga op een duintop...
22
MEI
2014
Kennemer duinlandschap en natuur

Kennemer duinlandschap en natuur

Natuur en landschap van Kennemerland behoren zowel naar Nederlandse als Europese maatstaven tot de top. Het hele...
22
MEI
2014
Kennemerduinen

Kennemerduinen

De Kennemerduinen zijn het hart van Nationaal Park Zuid- Kennemerland. Van west naar oost gaat het van open duin...
22
MEI
2014
Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

In de tweede helft van de 19e eeuw was Haarlem een bruisende stad, gelegen in een ruim en groen landschap. Kunst en...
22
MEI
2014
Kennis over de duinen

Kennis over de duinen (Kennemerland)

Hoe natuur wordt beheerd is een kwestie van traditie, ervaring, geld en kennis. De duinen zijn net als de meeste...
22
MEI
2014

Beveiligd: Koningshof

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
22
MEI
2014
Landschap als legpuzzel van gebruiksvormen

Landschap als legpuzzel van gebruiksvormen (Kennemerland)

Het duinlandschap van nu is op te vatten als een legpuzzel van zes gebruiksvormen: landbouw, waterwinning,...
22
MEI
2014
Leyduin - Vinkenduin en Oud Woestduin

Leyduin, Vinkenduin en Oud Woestduin

Haarlem, Heemstede en Bennebroek liggen op de oostelijke en breedste strandwal van Zuid-Kennemerland. De westelijke...
22
MEI
2014
Marquette en de graslanden aan de Noordermaatweg

Marquette en de graslanden aan de Noordermaatweg

Meer dan duizend jaar heeft op een zandige oeverwal in het Oer-IJ landschap onder Heemskerk een versterking, een...
22
MEI
2014
Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is nu bijna 4000 hectare groot. Het is een bonte stoet van gebieden, een...
22
MEI
2014
Noordhollands Duinreservaat - van duingebruik naar natuurbeheer

Noordhollands Duinreservaat – van duingebruik naar natuurbeheer

Het landgoed Bakkum, een duingebied van 970 hectare, werd in 1903 door de provincie aangekocht – het eerste deel...
22
MEI
2014
Noordhollands Duinreservaat bij Castricum - water tussen Oldenborgh en Papenberg

Noordhollands Duinreservaat bij Castricum – water tussen Oldenborgh en Papenberg

Twee uitzichten vullen elkaar aan. Vanaf de oude en hoge Papenberg zijn polderland en beboste binnenduinen te zien....
22
MEI
2014
Noordhollands Duinreservaat bij Heemskerk - reuzenparabolen en babyparabolen

Noordhollands Duinreservaat bij Heemskerk: reuzenparabolen en babyparabolen

Typisch voor het duin van Wijk aan Zee tot Heemskerk zijn de reuzenparabolen: kilometers brede stuifduinen die hier...
22
MEI
2014
Orchideeën van Kennemerland

Orchideeën van Kennemerland

Ongeveer twintig wilde soorten weerspiegelen de verschillen in bodem, water, duingebruik en het veranderende...
22
MEI
2014
Recreatie

Recreatie (Kennemerland)

De Nederlandse kust is een subliem landschap zoals we er niet veel hebben. Als er iets in Nederland lijkt op...
22
MEI
2014
Ten noorden van Egmond - Wimmenummerduinen

Ten noorden van Egmond – Wimmenummerduinen

De ’Duinen van Six’ heten ze nog steeds bij de Derpers, de bewoners van Egmond aan Zee. Maar sinds de Amsterdamse...
22
MEI
2014
Wijk aan Zee - staalfabrieken in een middeleeuws decor

Wijk aan Zee – staalfabrieken in een middeleeuws decor

De oudste vermelding van het vissersdorp Wijk aan Zee dateert van 1345 en gaat over de schelpenvisserij. Sinds de...
19
MEI
2014
Experiment met de realiteit

Experiment met de realiteit (film)

De gevolgen van zeespiegelstijging op Ameland in een experiment op ware grootte. Door gaswinning daalt de bodem…Wat...
19
MEI
2014
Wilde rozen op Schiermonnikoog

Wilde rozen op Schiermonnikoog (film)

Korte documentaire over wilde rozen en onderzoek door Bert Maes. 2001  
19
MEI
2014
Strand is meer dan zand

Strand is meer dan zand (film)

Korte documentaire in opdracht van Rijkswaterstaat over betekenis van natuurlijk strand. met Gerard Jansen
19
MEI
2014
Kommavlinders

Kommavlinders (film)

Een landelijk zeldzame vlinder is in de duinen bij Bakkum (Noord- Holland) algemeen. Met muziek van Jan James
19
MEI
2014
Een vierkante kilometer Nederland

Eén vierkante kilometer Nederland (film)

Een hok: één kilometer lang en één kilometer breed. Één vierkante kilometer natuur. Midden in het duin van...