In overleg met Stichting Duinbehoud bieden we veldcolleges: excursies in het duin gericht op verdieping van onze kennis over een bepaald thema of onderwerp. Dit programma is onderdeel van de Duinacademie (i.o). We noemen het ‘veldcolleges’, maar ook ‘workshop’ zou een goede aanduiding zijn.

duinacademie logo

Geen vrijblijvende wandelingen rond een leuk plantje of beestje maar vanuit het zichtbare landschap ecologische & cultuurhistorische waarden benoemen & processen onderkennen & trends analyseren. Kortom:

Voor wie het landschap wil doorzien

Bij een veldcollege Duinen&mensen nemen de redacteuren van de boeken Duinen en mensen (Rolf Roos of Nico van der Wel) of een gast-docent de deelnemers mee door het landschap en de levende have, plant en dier, maar ook door de tijd. Hoe kunnen we aan de hand van de huidige planten en dieren zien hoe de natuur zich ontwikkelt? Hoe zou het landschap er uit zien als er geen mensen waren? We gaan uitgebreid in op het huidige duinlandschap en trekken lijnen naar het verleden vanuit het nu zichtbare. Alles in het duin, van heuvel tot duinplas, van paddenstoel en bloem tot vogel heeft een betekenis en een historische achtergrond. Met de ‘ogen van Duinen en mensen’ gaat een wereld aan schoonheid en kennis open en wordt een verklarende context geboden. Daarnaast biedt Duinbehoud (Arnoud van der Meulen & Adri Remeeus)  het Veldcollege ‘duinbeheer en duinbeleid Meijendel’ 

Dit is prettig:

  • Deelnemers  bezitten een boek uit de serie Duin en en mensen en/of zijn lid van Duinbehoud; dan kost deelname slechts 15,- anders 25,- . Eventuele kosten voor toegang van een terrein zijn voor eigen rekening. We maken alleen gebruik van openbare delen van natuurgebieden of hebben vergunning gevraagd van een terreineigenaar. Uit het entreegeld betalen we reiskosten +  boekenbon voor de gastdocenten.
  • Deelnemers lezen passages over het onderwerp in kwestie uit het betreffende deel (afhankelijk van regio) van Duinen en mensen vooraf gelezen of achtergrondteksten die we online plaatsen en waarop we deelnemers vooraf per mail zullen attenderen.
  • Maximaal 20 deelnemers; de excursie gaat door bij 10 deelnemers of meer.
  • Verslaglegging: per veldcollege wordt door 1 of 2 deelnemers en/of de docent een kort inhoudelijke en liefst beeldend verslag gemaakt en dit verschijnt online op www.duinenenmensen.nl

 Rolf Roos en een hekje...

Programma  2016

Voor groepen (natuurverenigingen, historische wandelclubs, studenten, docenten, bedrijfsscholingen, etc.) is op maat een programma te maken mits er minimaal 15 deelnemers zijn. Van Wadden tot Zeeland, maar onze zwaartepunten zijn de vastelandsduinen + Texel. Maar onze man op Terschelling staat ook voor u klaar!

Mail uw verzoek of vraag.