Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff

Op deze pagina tonen we een transcriptie van de opdracht op de kaart, de kaart zelf, een transcriptie van de kaart (nb niet compleet t.a.v. alle tekst) en enkele details. Toen de kaart werd gemaakt (1608) is er een tekst ‘aenwijsinge’ bij geweest. Mocht iemand die tekst vinden in een Waterschaps-, Streek- of Rijksarchief laat het weten. De kaart is van cruciaal belang voor het begrijpen van de kust van Voorne en de dijkgeschiedenis. Er bestaat geen monografie of wetenschappelijke beschrijving van deze kaart die wel overal wordt geciteerd. (Rolf Roos)

`Caerte gemaeckt ten versoucke van mijn EHeere Sento Rijno Mr. des Graeffrlixheijt van Hollant ende mijne heere Hugo Grootsius Advecaet Fiscael van de duijnen ende gorsingen ende aenpaellende polders met haer inbraecken oock mede de strange tot aent waeter van de zee ende dat van den Quacsen houch tot aent Berkenrijs gelijck men hier opde caerte zien mag, dit alles gestelt op zijn mate met de voorense roede hebbe oock hier opgemaeckt een aenwijsinge met de caerte ackerdeerende actem onder mijn hant dezen 18e october 1608
Jacob Corn´s Kouter geswooren geoctoord lantmeter´s Lands van Voorne.’

Kaart Koutter, Nationaal Archief NA 4.VTH.2216 medium res

Transcriptie Streekarchief Voorne- Putten NLBleSAVPR_TA_REC_040

Detail Berckenrijs

Detail Wintgat en Groot Creecke

Detail Rockanje

Detail De Quack en Schapengors