Auteurs die een verhaal + beeld over een duinthema of over een gebied breed willen verspreiden kunnen contact met de redactie opnemen. Het kan gaan om  nieuwe verhalen, maar ook om bestaande artikelen in de vorm van een pdf.

De redactie zoekt ook correspondenten: contactpersonen in een bedrijf / instelling of vereniging. Een correspondent kan de redactie van duinenenmensen.nl in contact brengen met een of meer auteurs, of bestaande artikelen aanleveren.

Daarnaast moedigen we het zeer aan om goede artikelen die  in lokale of gespecialiseerde tijdschriften verschijnen OOK bij ons te publiceren. De voordelen zijn legio:

a. er kunnen veel meer mensen van genieten;
b. u kunt meer reacties en aanvullingen krijgen;
c. u kunt als u dat wilt kopers van een eventuele papieren versie via een link motiveren voor een aanschaf;
d. het gedachtengoed is ook beschikbaar voor mensen die landelijk of internationaal zich interesseren of wetenschappelijk onderzoek doen;
e. online heeft bovendien de voortdurende mogelijkheid om het aan te laten passen door u als auteur;
f. online betekent: grotere foto’s en kaarten te laten zien en direct links naar online bronnen.

Wat zoeken we?

We zoeken vooral themaverhalen over het hele duingebied, en verhalen over gebieden. Ga met de cursor op de menubalk bovenin staan voor de  thema’s en de indeling in gebieden. Het is de bedoeling dat elk thema een overzichtsverhaal krijgt met daaronder deelstudies.

De redactie zoekt daarnaast korte portretten van mensen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van de duinen / het beheer van de duinen. Onder ‘gebieden’ is plaats voor verhalen over top-plekken in de duinen. Onder elementen komen verhalen over ‘leestekens in het landschap’ ofwel landschapselementen. Hier gaat het om elementen van mensenhand, te herleiden tot bijvoorbeeld duinlandbouw, kustverdediging / landwinning / militair / maritiem / jacht / benutting. Denk aan eendenkooien, stuifdijken, oude bosjes, bunkers, bakens enz. Tot slot maken we ruimte voor een categorie onderzoek.

Zelf publiceren op duinenenmensen.nl

Een auteur die een verhaal wil publiceren krijgt inlogcodes waardoor hij/zij zelf de publicatie ter hand kan nemen, zo nodig met ondersteuning van de redactie. Ook publicatie van een ‘work in progress’ is mogelijk. Dan kan met behulp van reacties en suggesties van lezers een volgende versie vorm krijgen. De structuur van de website wordt namelijk zo dat bezoekers van de website een reactie of een eigen verhaal aan een artikel kunnen toevoegen.

Handleiding: voor het publiceren op deze site heeft de redactie een handleiding gemaakt. Als u de link aanklikt opent de handleiding op een nieuw tabblad. Daarnaast hebben we een pagina met onze regels voor eindredactie, waarbij speciale aandacht voor spelling van  soorten en van gebieden.

Daarnaast is er een aparte handleiding voor het maken van van HotSpot bericht. Inclusief stappenplan voor het aanmaken van een landkaartje.

Schrijftips: behalve de handleiding (hoe gebruik je wordpress)  zijn de schrijftips (hoe schrijf je helder en uitnodigend) geschreven door Frans Buissink zeer de moeite waard.

Publicatie van bestaande artikelen en boeken

Naast opname van bestaande artikelen (als pdf) is ook publicatie van complete boeken mogelijk, na overleg met de redactie en op voorwaarde dat ze in een goede pdf-versie worden aangeleverd.

Aanmelden als auteur

Overzicht auteurs die meewerkten aan boeken Duinen en mensen