Duinenenmensen.nl is toegankelijk via beeldschermen en smartphones en ontwikkelt zich continu. De kracht zit in de verbinding van kennis en ideeën uit verschillende vakgebieden, in het gebruik van info-graphics, kaarten en filmpjes of documentaires en in het interactieve karakter.

Duinenenmensen.nl is bedoeld om het Nederlandse duinlandschap actueel, populair-wetenschappelijk en beeldend te presenteren voor een breed publiek. ‘Voor wie het landschap wil doorzien’. De website komt voort uit de boekenserie Duinen en mensen. Vele facetten van het duinlandschap komen aan bod: natuur en landschap, cultuurhistorie, exploitatie, geschiedenis en archeologie.

Voor wie

De site is een platform voor deskundigen en liefhebbers: van wetenschapper tot lokale gebiedskenner, van blogger tot fotograaf, van amateur-archeoloog tot vogelaar.

Door wie

Vele gastauteurs en correspondenten wordt toegang geboden of onderdak verschaft door de redactie. Zowel mensen verbonden aan een instelling als ongebonden auteurs zijn welkom.

Hier treft u een lijst van auteurs die meewerkten aan de boeken Duinen en mensen waarvan ook bijdrages op deze site zijn te vinden.

Reageren

Reacties op gepubliceerde artikelen zijn altijd welkom. Dit kan openbaar op deze site want onder elke bericht is een venster daar voor gemaakt waar u uw naam en uw reactie kunt achterlaten. Uw mening telt. Matig geformuleerde teksten halen we weg of leggen we na redactie bij de afzender terug  ter goedkeuring.

Wilt niet openbaar reageren? Mail dan ons een bericht.

Duinenenmensen.nl is een initiatief van Natuurmedia. Mocht u rechten menen te ontlenen aan tekst of beeld op deze website, neem dan contact op. Overname en openbaarmaking van tekst of beeld, al of niet bewerkt, alleen na toestemming.

Heeft u meer vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.