Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
13
NOV
2019

De groene specht op Voorne-Putten en Rozenburg

Hans op den Dries (Eerder gepubliceerd als Mededeling nr. 296 van KNNV-Voorne) Inleiding De groene specht is een...
15
JAN
2018

Het liefdesleven van de wijngaardslak

De wijngaardslak is een van de grootste landslakken van Europa en komt ook voor in Nederland. In de kustduinen is...
16
DEC
2017

De Blauwe glazenmaker in het zwembad van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg bij Santpoort 2013-2017

Dit verlaten zwembad bestaat 80 jaar en dat wordt gevierd met een ode aan een van de belangrijkste gebruikers. Waar...
26
JUL
2017

Bloeiende duinen met minder konijnen?

(red: een korte versie van dit artikel verschijnt in Bloeiende duinen) Het gaat niet goed met het konijn. In heel...
31
JUL
2016

Twee topsites met zeer veel feiten over vogels Kennemerland

Bart Veenstra deed samen met anderen jaren vogelonderzoek en heeft dit online prachtig samengevat. Broedvogels...
12
APR
2016

Hazelworm, een hagedis zonder pootjes

Kijk mama, een slang! Hazelwormen worden steeds meer gezien. Deze hagedis zonder pootjes lijkt net een slang, maar...
30
NOV
2015

Vogels van de Heemskerkse Duinen door de ogen van Nol Binsbergen (1935) en nu

(red.) Nol Binsbergen schreef in de jaren 30 in het boek “Uit Neerlands Vogelleven”, dat werd...
04
NOV
2015

Graspiepers in de duinen

De graspieper zit ’s zomers overal in het open duin, maar wordt weinig opgemerkt door de gemiddelde duinbezoeker:...
03
MRT
2015

De zandhagedis:  een draakje in de duinen

De zandhagedis, ook wel duinhagedis genoemd, is een klein reptiel met een groot verspreidingsgebied. In Europa is...
03
JAN
2015

Het mysterie egel

Hoewel het meest bekend als bruine vlek op het wegdek is onze egel, levend rondscharrelend in tuinen en bossen,...
26
DEC
2014

Parels van het duin: (1) Duinparelmoervlinder (2) Keizersmantel

 (red. twee verhalen uit deze serie Natuurberichten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen) Parels van het duin (1)...
15
NOV
2014

Website: Broedvogels Noordhollands Duinreservaat-Noord 2014

We citeren uit de begeleidende tekst voor 2014: “‘…. broedvogelgegevens van het noordelijk deel van het...
11
SEP
2014
tapuit man vrouw

Bewijsvoering dioxines en tapuiten sluit zich

Uit Nieuwsbrief van het PWN over onderzoek (september 2014): “Voor het achtste jaar hebben Herman van Oosten...
11
SEP
2014

Noordduinen vragen actief beheer na crash konijnenstand

(Noot redactie: bewerkte versie van Ton Leentvaar: Noordduinen vragen actief beheer in Natura 2014, jaargang 3;...
11
SEP
2014

Trends konijnen PWN terreinen 1985-2013: niet overal herstel

Ontleend aan:  Nieuwsbrief Natuur- en recreatieonderzoek PWN Juli-augustus 2014 Redactie: Hubert Kivit Trends...
21
JUN
2014
Aangespoelde algen en vloedmerkplanten naast de TESO-haven op Texel.

Vloedmerken, bedreigde minimilieus op het strand

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken hoog op het strand, op beschutte plekken. Algen vormen...
15
JUN
2014
Ups en downs in de vogelstand van duin en strand

Ups en downs in de vogelstand van duin en strand (Texel)

Geen vogelsoort heeft jarenlang een zelfde aantal broedparen. Zelfs in een volledig natuurlijke omgeving is de...
10
JUN
2014
Noordse woelmuis en waterspitsmuis: Texelaars bedreigd

Noordse woelmuis en waterspitsmuis: Texelaars bedreigd

Aan het begin van onze jaartelling lag tussen de oude kern van Texel en het huidige Noord-Holland een uitgestrekt...
08
JUN
2014

Kleine bosmieren versus grote grazers 

Hollands duinen bezitten geschikt leefgebied voor bosmieren, vooral op plaatsen waar een eikenberkenbos tot...
08
SEP
2013

Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden?

Ontleend aan: De Levende Natuur – jaargang 114 – nummer 5 september 2013 pag.: 232-237 ‘ Website:...
03
JUN
2009

Effecten van recreatie en de Tulpenrally op de broedpopulatie Tapuiten in de Noordduinen

(Ontleend aan de samenvatting SOVON-informatierapport 2009/01) In de afgelopen decennia is de Tapuit (Oenanthe...
02
JUN
1999
Schatgraven op de rommelzolder

Het effect van natuurgerichte recreatie op de broedvogelstand van het duingebied bij Egmond (1999)

(Red: Meer recente publicaties : Een verkennende studie wees uit dat de dichtheid van tapuiten in voor recreatie...
01
DEC
1986

Broedvogelinventarisatie in 1985 van het gemeentelijk bos- en duingebied en aangrenzende villawijk in Bergen NH.

” Conclusies De vrees die geuit werd in vorige verslagen voor wat betreft de gevolgen van de recreatiedru...