De kern van deze website wordt gevormd door 4 personen. Alle auteurs die mee schreven aan de boekenreeks duinen en mensen en hun bijdrages treft u hier.

De redactie beoogt een landelijk  forum te bieden  voor iedereen die zich bezig houdt met onze duinkust.
Kerneenheid op de site is het artikel. Dat kan variëren van een wetenschappelijk artikel tot een beeldverhaal of film en alles er tussenin. Er is ook ruimte voor nieuws en oproepen.
Belangrijk op de site zijn themaverhalen (overzichtsverhalen) over het hele duingebied. Zie thema’s in het menu.
Daarnaast bevat de site (zie menu):
– portretten: korte biografieën van mensen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van de duinen / het beheer van de duinen.
– gebieden: korte karakteristieken van top-plekken in de duinen
– landschapselementen: verhalen over ‘leestekens in het landschap’. Te denken valt aan eendenkooien, stuifdijken, oude bosjes enzovoort.
– artikelen over recent onderzoek.
Op de website staan ook de verhalen uit de boeken Duinen en mensen over Texel, Kennemerland, en Noordkop & Zwanenwater inclusief de daarbij behorende achtergronden.
Mensen die dat willen, kunnen onder artikelen een reactie geven als aanvulling of correctie.
Ook een eigen verhaal opzetten is mogelijk; daarvoor kunt u contact opnemen met de redactie.
Nieuwe boeken over de duinen zullen we promoten en/of bespreken.
foto Anne Brouwer, 2014

foto Anneke Brouwer

Rolf Roos

Bioloog & auteur, filmmaker en uitgever

Eigen blog

Contact

Uitgeverij Natuurmedia

121008KT_IMG_3627

foto Tjitske Sluis

Nico van der Wel

Bioloog en tekstschrijver / redacteur

Eigen blog

Contact

Machiel van Wijngaarden 2

foto Marijn Verweij

Machiel van Wijngaarden

Bioloog en grafisch ontwerper

Eigen website

Contact