Boven alle wat grotere wateren vliegt na de schemering in het zomerhalfjaar de watervleermuis. Ze overwinteren in de verspreid aanwezige bunkers samen met o.a. de grootoorvleermuis. Ze vliegen o.a. boven de Tenellaplas en de Spartelvijver in de Heveringen.

Watervleermuis, rustend in bunker; foto Jan Alewijn Dijkhuizen