HET VROON ONTRAFELD (Veertig jaar waterwinning en natuurbeheer in de Middel- en Oostduinen op Goeree) (Marten Annema e.a); tot 1 maart van 24,50 voor 19,50; zie online

Voorbeeldpagina’s uit versie van 15 november 2019; verschijnt naar verwachting voorjaar 2020

Eerste pagina’s inleiding
Opening hoofdstuk 2
Eerste pagina’s hoofdstuk 2
Opening hoofdstuk 3; nb. nr. klopt nog niet moet zijn: 3
Eerste pagina’s hoofdstuk 3
Voorbeeld grafisch materiaal
Opening hoofdstuk flora en vegetatie
Eerste pagina’s hoofdstuk 4
De orchideeën
Over bijzondere begroeiingen …
Voorbeeld Galigaanvallei