Een foutloos boek is een futloos boek, het is mensenwerk.

Maar ziet u een vergissing, een verkeerd jaartal, een foute spelling? Geef het door voor als we een herdruk gaan maken. Bij een verschil van inzicht graag een onderbouwing, liefst met een bron. Bozig gebrom wordt niet in behandeling genomen.

  • Voorin, ongenummerde linkerpagina met partners en sponsoren: aanvulling (zoek de verschillen met het drukwerk)
  • Pagina 202-203, de index: hier een correcte versie met dezelfde paginanummers als de index in het boek, bij deze versie verwijzen de vette paginanummers  naar de afbeeldingen.

In vervolgdrukken zullen correcties worden verwerkt.