Een foutloos boek is een futloos boek, het is mensenwerk.

Maar ziet u een vergissing, een verkeerd jaartal, een foute spelling? Geef het door voor als we een herdruk gaan maken. Bij een verschil van inzicht graag een onderbouwing, liefst met een bron. Bozig gebrom wordt niet in behandeling genomen.

 • Voorin, ongenummerde linkerpagina met partners en sponsoren: aanvulling (zoek de verschillen met het drukwerk)
 • Bijschrift p. 19. Niet echt fout maar moeilijk te volgen. Nieuw is de aandacht voor overwash zanden. In rivierengebied overslagzanden naast een wiel. ‘Spoelzeezand’ door openingen zeereep dus.
 • Pagina 27, rechterkolom, bovenin: witregels verwijderen.
 • Pagina 60 extra o bij Ostvoorne
 • Pagina 147: linkerkolom 3e regel van onderen; vervang ‘rondwandeling opengesteld’ door ‘rondwandeling ontworpen’
 • Op p. 177 kaartje De Haak, dat niet in een zomerkamp NJN werd gemaakt, maar op zondagexcursies vanuit Den Haag.
 • Pagina 187, bijschrift links onder: ‘Zwartel-aan’ moet zijn: ‘Zwarte laan’.
 • Pagina 195. Veldparelmoervlinder verscheen niet in 2021 maar pas in 2022 (8 mei) in de duin rand van Voorne
 • Pagina 202-203, de index: hier een correcte versie met dezelfde paginanummers als de index in het boek, bij deze versie verwijzen de vette paginanummers  naar de afbeeldingen.
 • Pagina 205: bij ref. Londo; vervang ‘duinvaliei’ door ‘duinvallei’
 • Pagina 206: vervang ‘Frank’ door ‘Frans’
 • Pagina 206 lk 3e regel van onderen’ schrap ‘en’ na ‘redacteur’

In vervolgdrukken zullen correcties zo veel mogelijk worden verwerkt.

RED: na te lopen bij herdruk:

De begrippen slikken en gorzen, schorren en kwelders, en zelfs wadden zijn door vele auteurs niet goed gebruikt. Ik lees zelfs over kwelderplanten op een schor. In het mondingsgebied van Maas en Rijn heten deze landschappen altijd slikken en gorzen, ook in oude documenten en op oude kaarten. De auteurs hadden eigenlijk geïnstrueerd moeten worden. Gorzen en slikken kwamen ook voor op De Beer en langs het Haringvliet. Op bladzijde 10 is het goed uitgelegd.

Naam Johan van Renesse van der Aa op p. 28, 32 en 35.

Op p. 64 moet Nieuwe Maas niet de Nieuwe Waterweg zijn?