Bijna alle akkertjes zijn ook makkelijk herkenbaar aan de dikke laag hoog opgaand gras die er domineert, meestal duinriet. De eens bemeste ondergrond drukt ook na tientallen jaren zijn stempel op de wereld  bovengronds. Veel natuur is hier niet te verwachten tenzij de oude bodemlaag deels wordt geplagd en afgevoerd.  Dit is uitgevoerd naast Grenspad 9. Hier is de wei hersteld door het uithalen van de grippen en lokaal plaggen, vooral met het doel de waterhuishouding op orde te krijgen en daardoor wat bloemrijkere vegetaties te laten ontwikkelen.