Uitslag prijsvraag Bloeiende duinen/DE HUGO 2016; Juryrapport

Inzet van de prijs: goed geschreven en liefst vernieuwende verhalen of korte films over de duinflora.

De Jury  bestond uit:

 • Arjen Berkhuysen (directeur Waddenvereniging)
 • Annelies Boutellier (Stichting Duinbehoud)
 • Ernest Briët (directeur Landschap Noord-Holland)
 • Frans Buissink (redacteur en schilder)
 • Joke Cuperus (directeur NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland)
 • Anton van Haperen (o.a. Voorzitter bestuur Stichting De Levende Natuur, Lid Provinciale Staten Zeeland)
 • Joke ’t Hart (Ned. Vereniging van Botanische Tuinen)
 • Marten Hemminga (directeur Het Zeeuwse Landschap)
 • Michiel R. Houtzagers (directeur Het Zuid-Hollands Landschap)
 • Baudewijn Odé (FLORON)
 • Gerard Oostermeijer (Hugo de Vries Fonds, UvA)
 • Joop Schaminee (hoogleraar Wageningen UR)
 • Rolf Roos, Natuurmedia (Voorzitter, 2016)
 • Nico van der Wel (Natuurmedia, secretaris)

 

Als presentatievorm van de inzendingen kozen we voor direct online plaatsen op www.duinenenmensen.nl met auteursnaam erbij zodra de bijdrage binnen was. Daarbij kreeg de auteur het recht zijn of haar bijdrage te herschrijven tot de sluitingsdatum. Als een inzending te weinig over duinflora ging werd een bijdrage niet online geplaatst of de auteur aangemoedigd dit te verhelpen.

We kregen zeer verschillende soorten inzendingen binnen:

 • verslag van eigen waarneming of onderzoek
 • natuur- of wetenschapsjournalistiek
 • poëzie
 • film
 • bijdragen die getuigen van een persoonlijke band met het duin
 • een compleet kinderboek

 

Via een longlist met 10 inzendingen selecteerde de jury de vijf hoogst gewaardeerde inzendingen:

 • Aleid Offerhaus – Canto ostinato van de bloeiende duinen
 • Marga Coesèl – Hugo de Vries en het maanvarentje
 • Kassiopeia Devriendt – Zandmannetje
 • Leonard Groenveld – Oktober
 • Bart van Tooren c.s. – Ontwikkeling van plantengroei op de Strandvlakte van Schiermonnikoog

 

Het waarderen van de inzendingen was geen sinecure, door de variatie en ook omdat veel bijdragen als startpunt een leuk idee hadden of een aardige observatie bevatten maar dan niet altijd gegoten waren in een strakke vorm. Soms buitelden meerdere verhaallijnen over elkaar; dat kan als je heel goed kan schrijven, maar als je dat niet in je mars hebt kan je het beter sober en helder houden.

Diverse quotes van juryleden geven een beeld van het gezwoeg van de jury:

 • “vriendelijk en leuk maar niet top; geen nieuw inzicht rond deze plant”
 • “spanning wordt niet vastgehouden; poëzie is mooi als het lukt maar genadeloos als het net niet lukt; ik hoor wel echo’s van ter Balkt en Kouwenaar!”
 • “aardige observaties rustig verwoord en leuke foto’s”
 • “mooie samenhang tekst en beeld; maar beetje gezwollen”
 • “leuke verhalen over de jacht maar relatie duinflora aardig maar mager”
 • “goed opgebouwd verhaal en beeld en leuke wending in denken hoofdpersoon; slotalinea overbodig”
 • “mooie samenhang tekst en beeld; leuk idee van zandkorrel als poppetje”
 • “beeld en gedicht heel geslaagd; kleine verrassing en mooi beeld van nabloei alleen door het licht”
 • “helder verhaal vol enthousiasme over tientallen jaren onderzoek goed maar wel wat saai verwoord; vooral voor insiders, maar dat zijn lezers over duinflora….”

 

Eerste hoofdvraag was of juryleden vonden of er een prijswinnaar bij zat en dat was bij iets meer dan de helft het geval. Twijfel alom. Tweede punt van afweging was of hoogst gewaardeerde inzending gemiddeld 7,5 (uit 10) of meer scoorde (de cesuur voor de winnaar), maar dat was niet het geval.

Beide zaken leidden tot de conclusie dat we geen afgetekende winnaar voor de hoofdprijs hadden. We besloten de twee besten te honoreren, maar het beeldje (de HUGO) niet uit te reiken. Een gulden middenweg geheel naar Hollands poldermodel.

De bijdrage Canto ostinato werd zeer wisselend beoordeeld, van ‘prachtig’ tot ‘ondermaats’, wat ook gold voor het gedicht Oktober. Te wisselend om een prijs te winnen.

Zandmannetje, hoewel uiteenlopend gewaardeerd, was zeer vormvast, raakte aan het onderwerp van de prijsvraag (duinflora) maar dat stond helaas niet centraal. De waardering van het publiek hiervoor was echter zo evident dat we hiermee bij de eerste toe te kennen prijs komen: de Publieksprijs is voor Kassiopeia Devriendt voor het kinderboek Zandmannetje

Klik hier voor de hoofdprijs