Lange ereprijs

Rond de kleine bosjes en struiken staan veel zgn. zoomplanten die in de luwte van stekelbomen als meidoorn en wegedoorn de vraat van het vee weten te vermijden: gewone agrimonie en ook de fraaie, lange ereprijs die hier is ingeburgerd. In deze duingraslanden ook veel bevertjes, gewone vleugeltjesbloem en grote tijm.