De meest luie vorm van onderzoek is tegenwoordig rondkijken op waarneming.nl, de enige echt openbare database van alle vrijwilligers die van vogel tot paddenstoel noteren en met een paar klikken invoeren via hun smartphone. Wil je weten wat er op een plek te vinden ga dan als volgt te werk. 

Log in op waarneming.nl met je eigen gebruikersnaam (heb je die nog niet: registreer je).

Klik onder je eigen naam die rechtsboven staat op het keuzedriehoekje (het mini-icoontje) en dan ontrolt zich een klein menu. In dit rijtje staat het ongebruikelijke woord’ gebruikerslocaties’; het staat voor door jezelf te selecteren (en markeren) deelgebieden (b.v. je eigen tuin of park) waar je meer van wilt weten. 

Maak een gebruikerslocatie aan door in het menu je plek een naam te geven (bv ‘strand Stellendam’) en met het vijfhoekige zwarte polygoontje (twee na onderste icoon) op de kaart heen en weer te bewegen en te klikken en een lijn te trekken…

Zie het resultaat Fig 1c of zoals in mijn browser dan staat deze url: https://waarneming.nl/locations/users/62535/update/

Als je dit hebt gedaan, kan je onder ‘waarnemingen’ je selecties aangeven, b.v. vogels en een periode (b.v. laatste jaar) en dan krijg je een vol kaartje te zien en als je op een stip klikt ook de soort (en de waarnemer etc). Van goudvink tot zilverplevier, van rosse grutto tot steenloper.

Vogelwaarneming 2020 strand Stellendam