11
JUN
2014

F. W. Van Eeden (1829-1901)

Portretten
Uit: De Levende Natuur, 1901 Woensdagmorgen, den 8sten Mei, Flora’s schoone bloeimaand, verschool zich tegen...