06
MRT
2018
Het Wildrijk en de rel

Het Wildrijk en de rel (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinenCallantsoog
Vroeger werd het Wildrijk omgeven door graslanden en nollen, nu door diep ontwaterd bollenland. Hier leven soorten...
13
JUN
2014
Schatgraven op de rommelzolder

Epiloog uit Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater: Schatgraven op de rommelzolder

Achterboek Bloeiende duinen
De Noordkop is een regio met te veel natuur en historie om binnen het tijdbestek van een jaar te kunnen zien, laat...
09
JUN
2014
Petten

Petten (Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Aan het begin van de 8e eeuw stichtte Willibrord kerkjes in diverse nederzettingen in Noord-Holland, in Velsen en...
06
JUN
2014
Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen

Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinen
Stap 2000 jaar terug in de tijd en je fietst niet over hooggelegen duinpaden, maar moddert door moerassen. Deze...
06
JUN
2014
Een kop met karakter

Een kop met karakter

Geen categorie
De ruggengraat van de Noordkop is een zwak gebogen kustlijn die vestaat uit oude dijken als de 13e-eeuwse Oude...
06
JUN
2014
Natuur en recreatie, rust en drukte in een schaarse ruimte

Natuur en recreatie, rust en drukte in een schaarse ruimte

NoordkopRecreatie
Recreanten houden van de natuur. Strand, duinen en de binnenduinrand zijn in trek bij dagjesmensen en toeristen....
06
JUN
2014
Open duin, duingrasland en droge heide

Open duin, duingrasland en droge heide

Geen categorie
Voorbij het strand waar op rustige winterdagen zeehonden liggen, beginnen de zeereep en het droge duin. Door de...
06
JUN
2014
Pettemerduinen

Pettemerduinen

Geen categorie
Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat verbrokkeld duingebied met veel...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw planten kijken

Ruim een eeuw planten kijken

Geen categorie
Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw vogels kijken

Ruim een eeuw vogels kijken

Geen categorie
De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de...
06
JUN
2014
Tapuiten in de Noordkop, een deels opgelost raadsel

Tapuiten in de Noordkop, een deels opgelost raadsel

Noordduinen
De landelijke stand van de tapuit als broedvogel in de duinen is van vele honderden paren tot enkele tientallen...
06
JUN
2014
Van wadden naar polder en duin

Van wadden naar polder en duin

Geen categorie
In ca 2000 jaar is het landschap van veenlandschap via een middeleeuws waddenlandschap veranderd in het landschap...
06
JUN
2014
Vanaf 1550: vastlegging van de kustlijn

Vanaf 1550: vastlegging van de kustlijn

NoordkopOntstaan van de kustStuifdijken
De terugwinning van de Noordkop als vasteland begon vanaf 1500 en duurde tot in de 20e eeuw. Centraal in die...
06
JUN
2014
Veldnamen verraden een eeuwenlang gebruik

Veldnamen verraden een eeuwenlang gebruik

NoordkopVeldnamen
Een kaart met veldnamen (of toponiemen) is een rariteitenkabinet. Je vindt er van alles. Verwijzingen naar een...
06
JUN
2014
Huisduinen: van vaste wal eiland naar kustdorp

Huisduinen: van vaste wal eiland naar kustdorp

Den HelderZeedorpen
Rond het jaar 1000 was Huisduinen nog deel van het oude vasteland van de Noordkop. Na zware stormvloeden lag het...
06
JUN
2014
In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

Geen categorie
De Noordkop heeft verrassend veel water in beweging. Ter inleiding passeren voorbeelden van zoete stromen,...
06
JUN
2014
Kleine geschiedenis van een groot symbool

Kleine geschiedenis van een groot symbool (Noordkop en Zwanenwater)

Zwanenwater
De lepelaar is een betoverende vogel. Met de wat plompe lepelvormige snavel worden visjes en garnaaltjes gefilterd...
06
JUN
2014
Levensgemeenschappen

Levensgemeenschappen (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Stuivend zand met helmgras, droog, dat onder invloed van de zoute zeewind staat. Een jong (minder dan 50 jaar oud)...
06
JUN
2014

Kooibosch en Luttickduin (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinenCallantsoogEendenkooien
Kooibosch en Luttickduin (ca 55 hectare) liggen net ten noorden van Callantsoog op 1,5 km van zee. Door het gebied...
06
JUN
2014
Kust en Koegras tussen middeleeuwen en 1900

Kust en Koegras tussen middeleeuwen en 1900 (Noordkop en Zwanenwater)

NoordduinenOntstaan van de kustStuifdijken
Tussen Den Helder en Callantsoog ligt het langgerekte, bijna 700 hectare grote Natura 2000-gebied De Noordduinen....
06
JUN
2014
Mariëndal

Mariëndal (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinenDen HelderNoordduinen
In 2005 is in de duinzoom bij Den Helder, in de hoek tussen de Donkere Duinen en de Zanddijk, van 53 hectare...
06
JUN
2014
Middeleeuwen: de Noordkop op zijn kop

Middeleeuwen: de Noordkop op zijn kop

NoordkopOntstaan van de kust
In het begin van de 9e eeuw – toen de Vikingen net waren vertrokken en het gebied in bezit kwam van de Graven van...
06
JUN
2014
Natuur en landschap, oud en nieuw

Natuur en landschap, oud en nieuw (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinenCallantsoog
Het landschap van de Polder Callantsoog zal de komende jaren veranderen. Recreatie en natuur en de berging van...
06
JUN
2014
Duinmeer en duinmoeras

Duinmeer en duinmoeras (Noordkop en Zwanenwater)

Achterboek Bloeiende duinenZwanenwater
Er is in ons land geen ander duingebied met zoveel zoet water en omringend oeverland met riet en moerasplanten als...
06
JUN
2014
Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722

Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Tussen 1680 en 1722 woonden er konijnenkwekers ofwel ‘duinmeiers’ in de duinen tussen Petten en Callantsoog. Zij...
06
JUN
2014
Duinvalleien en natte graslanden

Duinvalleien en natte graslanden (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
In de valleien van het Zwanenwater ligt een kleinschalig mozaïek van levensgemeenschappen. Van wilgenbos rond de...
06
JUN
2014
Eén dag oorlog

Beschermd: Eén dag oorlog (Noordkop en Zwanenwater)

Militaire kustverdedigingNoordkop
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
06
JUN
2014
Eendenkooien ‘t Zand en de Hoop

Eendenkooien ‘t Zand en de Hoop (Noordkop en Zwanenwater)

EendenkooienZijpe- en Hazepolder
Aan de noordkant van de Zijpe werden in de 16e eeuw, net achter de Zijperzeedijk, drie kooien aangelegd. Twee zijn...
06
JUN
2014
Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700

Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Over de omgeving van het Zwanenwater bestaan uit de vroege middeleeuwen geen schriftelijke bronnen, terwijl er toen...
06
JUN
2014
Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen

Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Zo goed als vergeten: het Ketelduin. Van 1400 tot heden vloog het over het land en bijna van de kaart. Op de...
12