27
JUL
2014
Komen en gaan van bedreigde planten in duin en kwelder

Komen en gaan van bedreigde planten in duin en kwelder (Texel)

Flora en vegetatieTexel
Duinen bieden onvoorstelbaar veel plantensoorten onderdak. Minder dan 1% van Nederland is duin, toch is ruim 75%...
15
JUN
2014
Ups en downs in de vogelstand van duin en strand

Ups en downs in de vogelstand van duin en strand (Texel)

FaunaTexel
Geen vogelsoort heeft jarenlang een zelfde aantal broedparen. Zelfs in een volledig natuurlijke omgeving is de...
13
JUN
2014
Texel en de overkant

Epiloog Duinen en mensen Texel (2013): Texel en de overkant

Achterboek Bloeiende duinenTexel
Door langzame aangroei in het zuiden kruipt Texel richting Den Helder. Verheling met de wal wordt echter door geen...
10
JUN
2014
Warme vissen in de Mokbaai

Warme vissen in de Mokbaai (Texel)

Zuidpunt van Texel
Opwarming van de aarde gaat niet aan Texel voorbij. Zo is de temperatuur van zeewater de laatste 10 jaar met 1,3 °C...
10
JUN
2014
Veranderingen op de Hors 1984 - 2011

Veranderingen op de Hors 1984 – 2011 (Texel)

Flora en vegetatieZuidpunt van Texel
De zuidpunt van Texel (ongeveer 780 hectare) is sinds 1917 in bezit van het Ministerie van Defensie. Sinds 1949...
10
JUN
2014
Seetingsnollen

Seetingsnollen (Texel)

Duinen bij De Koog
Het hoge, droge en afwisselende duin van de Seeting is een strook van nog geen kilometer breed. Het bevat naaldbos,...
10
JUN
2014
Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Geen categorie
Buizerds vliegen overal op het eiland maar zijn pas enkele tientallen jaren een Texelse broedvogel. Bruine...
10
JUN
2014
Razende Bol, eiland voor pioniers

Razende Bol, eiland voor pioniers

Zuidpunt van Texel
Het komt maar 1,5 m boven de zeespiegel uit, is ongeveer 2,6 bij 4 km groot en werkt als een magneet. Scholeksters...
10
JUN
2014
Over bol en nol, hok en vlak

Over bol en nol, hok en vlak (Texel)

TexelVeldnamen
Veldnamen zijn in de eerste plaats bedoeld om locaties aan te duiden, maar het zijn ook levende elementen in onze...
10
JUN
2014
Oorlog in het duin

Beschermd: Oorlog in het duin (Texel)

MilitairTexel
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
10
JUN
2014
Ontstaan van de kust benoorden De Koog

Ontstaan van de kust benoorden De Koog (Texel)

Ontstaan van de kustStuifdijkenTen noorden van De Koog
Ten noorden van De Koog lag tot 1629 een waddengebied met aan de Noordzeekant een hoog strand. Bij goed weer kon...
10
JUN
2014
Onrust aan de zuidwestpunt

Onrust aan de zuidwestpunt (Texel)

Ontstaan van de kustZuidpunt van Texel
Op weinig plaatsen is de Nederlandse kust zo veranderlijk als aan de zuidwestkant van Texel. Oorzaak: het Marsdiep....
10
JUN
2014
Onder het Marsdiep lopen zandgolven

Onder het Marsdiep lopen zandgolven

Zuidpunt van Texel
Sinds 1998 wordt iedere keer als de veerboot van de TESO heen en weer vaart, de zeestroming en -bodem bestudeerd....
10
JUN
2014
Kustnatuur

Kustnatuur (Texel)

Geen categorie
Zandkusten vertonen van nature geen solide en rechte lijnen, maar zijn altijd in beweging. Ze kunnen afslaan,...
10
JUN
2014
Korverskooi

Korverskooi (Texel)

EendenkooienTen noorden van De Koog
De Korverskooi nabij De Koog omvat een eendenkooi van 4 hectare, droge duinen, enkele vochtige duinvalleien en oud,...
10
JUN
2014
Konijnenjacht en andere duinbenutting

Beschermd: Konijnenjacht en andere duinbenutting (Texel)

JachtTexel
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
10
JUN
2014
Komen en gaan van natuur in De Dennen

Komen en gaan van natuur in De Dennen (Texel)

Geen categorie
Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikkeling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en...
10
JUN
2014
Inleiding natuur

Inleiding natuur (Texel)

Geen categorie
De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stuivend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes...
10
JUN
2014
Inleiding historie

Inleiding historie (Texel)

Ontstaan van de kustTexel
In den beginne, 1500 jaar terug, was de situatie voor het Texelse duingebied simpel: het was er gewoon niet. Geen...
10
JUN
2014
Horsmeertjes

Horsmeertjes (Texel)

Zuidpunt van Texel
De Horsmeertjes liggen achter een stuifdijk uit begin jaren 60. De Hors is een zandplaat bij zee, onderworpen aan...
10
JUN
2014
Het Mokslootgebied

Het Mokslootgebied (Texel)

Duinen bij Den Hoorn
Het duingebied ten westen en zuidwesten van Den Hoorn was in het begin van de 19e eeuw een ongestoord gebied met...
10
JUN
2014
Het Duinpark

Het Duinpark (Texel)

Geen categorie
Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 ingericht als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting....
10
JUN
2014
Het Alloo

Het Alloo (Texel)

Duinen bij De Koog
Het Alloo is een laaggelegen gebied langs de binnenduinrand ten zuiden van De Koog tegenover boerderij Uit en...
10
JUN
2014
Fischer’s weid

Fischer’s weid (Texel)

Duinen bij De Koog
Het enige bezit van Landschap Noord-Holland op Texel is een recente schenking van de weduwe van Han Fischer. Half...
10
JUN
2014
Eierlandse Duinen

Eierlandse Duinen (Texel)

Ten noorden van De Koog
Vier eeuwen geleden vormden de Eierlandse Duinen de kern van het eiland Eierland, dat door een strandvlakte van...
10
JUN
2014
Een koninklijk schip door het Marsdiep

Een koninklijk schip door het Marsdiep

CartografieZuidpunt van Texel
Een van de oudste kaarten waarop Texel staat afgebeeld is slechts 48 bij 22 centimeter groot. Niet gemaakt door...
10
JUN
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Texel)

Geen categorie
Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog...
10
JUN
2014
Duinplassen, natte valleien

Duinplassen, natte valleien (Texel)

Geen categorie
Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoerassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte...
10
JUN
2014
Droge duinen

Droge duinen (Texel)

Geen categorie
In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze...
10
JUN
2014
Drie oude nederzettingen

Beschermd: Drie oude nederzettingen (Texel)

Zeedorpen
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
12