Schrijf actief en niet met de lijdende vorm. De eenvoudigste oplossingen is het onderwerp van de zin vooraan de plaatsen. De volgorde wordt dan: onderwerp, persoonsvorm, gezegde.

Niet zo:

De fout werd gecorrigeerd door de secretaresse

Maar zo:

De secretaresse corrigeerde de fout.

Verbeter de volgende zinnen: 

De garage kan worden bereikt via de ruimte tussen de gebouwen.

U kunt de garage bereiken via de ruimte tussen de gebouwen.

De tekst, die overduidelijk voor de krant geschreven was, kwam op internet slecht over.

Deze tekst komt op internet slecht over. Van Dam heeft hem overduidelijk voor de krant geschreven.

Gestreefd wordt om uw e-mail op korte termijn te beantwoorden.

Wij streven ernaar om uw e-mail op korte termijn te beantwoorden.

In een eerdere brief werd er al op gewezen dat uw klacht door onze helpdeskmedewerker werd onderzocht.

Wij wezen u er in een eerdere brief al op dat onze helpdesk medewerker uw klacht onderzocht.

Als onbetwiste leider van het Zuid-Amerikaanse drugskartel wordt door justitie de op 12 september 1946 in Barsia (Colombia) geboren Michael Jesus di Stefano aangemerkt.

Justitie beschouwt Michael Jesus di Stefano als onbetwiste leider van het Zuid-Amerikaanse drugskartel. Hij werd op 12 september 1946 in het Colombiaanse Barsia geboren.  

Naamwoordstijl. De zogenaamde –ing woorden. Gebruik waar mogelijk werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden: 

Niet zo:

De koningin zette de machine in werking

Maar zo:

De werknemer zette de machine aan

Verbeter de volgende zinnen

Met de betrokken instanties wordt overleg gevoerd om tot een bespoediging van de aanbrenging van bepaalde voorzieningen te komen.

Met de betrokken instanties wordt overlegd om bepaalde voorzieningen versneld aan te brengen.

De leraren willen de gelegenheid bieden voor hernieuwde examinering tot verbetering van het profiel van het eerste diploma.

Deze leraren willen de gelegenheid bieden opnieuw examen af te leggen om het profiel van het eerste diploma te verbeteren.

Stadsherstel geeft de Warmoesstraat een opknapbeurt.

Stadsherstel knap de Warmoesstraat op.

Onze doelstelling is het behoud en herstel van de steden.

Wij willen de steden behouden en herstellen.

De (on)voltooid toekomende tijd. Toekomende tijd is minder geschikt voor internet.

Herschrijf de volgende zinnen:

De training zal beginnen om 09:00 uur en zal worden gegeven door de heer schouten.

De heer Schouten geeft de training die om negen uur begint.

De heer Bakker zal de berichten wel gelezen hebben.

De heer bakker heeft zijn berichten waarschijnlijk gelezen.

Tangconstructies: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.

Niet zo:

Intranet kan, indien het op de juiste wijze wordt ingezet binnen een organisatie, van grote betekenis zijn.

Maar zo:

Intranet kan van grote betekenis zijn. Wel dient het op de juiste wijze te worden ingezet binnen een organisatie.

Haal de tang uit de de volgende zinnen:

De pas vernieuwde website, die vorig jaar onder de naam www.lancelot.nl te bezoeken was, werd vorige week gehacked.

De pas vernieuwde website werd vorige week gehacked. Vorig jaar was deze site nog te bezoeken via www.lancelot.nl.

Hij gaf zijn in al die jaren met zo veel moeite en volharding vergaarde kennis met liefde en plezier aan het kleine klasje enthousiastelingen door.

De kennis die hij in al die jaren met zo veel moeite en volharding vergaarde gaf hij met liefde en plezier aan het kleine klasje enthousiastelingen door.

Zij wordt vanwege haar uitzonderlijke ervaring en bijzonder prettige omgangsvormen door veel mensen ideaal voor die hoge positie genoemd.

Vanwege haar uitzonderlijke ervaring en bijzonder prettige omgangsvormen noemen veel mensen haar ideaal voor die hoge positie.

In de Biesbosch leeft nu eindelijk weer de om zijn bijzondere geurstof, zachte pels en milieuvriendelijke activiteiten zeer gewilde bever.

In de Biesbosch leeft nu eindelijk weer de bever, die zeer gewild is om zijn bijzondere geurstof, zachte pels en milieuvriendelijke activiteiten.

Het gemeentebestuur van Urk heeft geconstateerd dat, hoewel van ministeriele zijde aanpassingen van het controlebeleid zijn toegezegd, de inspectie haar taak nog steeds op de oude voet voortzet.

Het gemeentebestuur van Urk heeft geconstateerd dat de inspectie haar taak nog steeds op de oude voet voortzet, hoewel van ministeriele zijde aanpassingen van het controlebeleid zijn toegezegd.

In de afgelopen jaren is een groot deel van de middelen die de lagere overheden kregen voor het sociaal-cultureel werk verdwenen.

In de afgelopen jaren is een groot deel van de middelen verdwenen die de lagere overheden kregen voor het sociaal-cultureel werk.

Direct na de wedstrijd haalde de aanvoerder, gesteund door boze supporters, op een inderhaast belegde persconferentie in een kroegje bij het stadion fel uit naar de scheidsrechter.

Direct na de wedstrijd haalde de aanvoerder, gesteund door boze supporters, fel uit naar de scheidsrechter op een inderhaast belegde persconferentie in een kroegje bij het stadion.

Schrijf eenvoudig en helder, herschrijf de volgende zinnen:

Met betrekking tot de back-up procedure kan gesteld worden, dat de IT-afdeling deze taak niet vaak genoeg uitvoert.

De IT-afdeling maakt niet vaak genoeg een back-up.

De intranetbezoeker, die, omdat zijn systeem is verouderd, geen attachments aan zijn mail kan hangen, gebruikt de fax nog veelvuldig.

De intranetbezoeker gebruikt nog vaak zijn fax. Hij kan namelijk geen attachments in zijn e-mail opnemen, omdat zijn systeem is verouderd.

Maak je taalgebruik persoonlijk:

De computer wordt op verzoek uitgerust met een 17- of 20-inch monitor.

Beter:

Op uw verzoek rusten wij de computer uit met een 17- of 20-inch monitor.