Partners zijn instanties die net als wij als initiatiefnemers enthousiast zijn over het project Duinen en mensen Voorne en de meerwaarde er van zien en op basis van vertrouwen en zo informeel mogelijk (want tijdsbesparend en dus kostenbesparend en vooral ook veel aangenamer) informatie of beeld met ons uitwisselen. Meer weten over eerdere boeken en achtergrondartikelen en hoe we werken? Klik op de links.

Partners of personen met wie we zakelijke afspraken, zoals afname van een aantal boeken, een financiële bijdrage voor het boek, speciale pagina’s die men wenst en die we in het boek vinden passen, of beeldrechten hebben te regelen krijgen van ons na mondeling overleg een voorstel. Alle partners komen met logo op titelblad. Partners van eminent belang willen we graag uitnodigen met vermelding op cover.