Achtergronddocumentatie; klik op titel; pdf is dan downloadbaar

Aggenbach, C.J.S. & M. Annema. 2016. Effecten van de herinrichting in het waterwingebied Middel- en Oostduinen op natuur. Eindevaluatie. KWR 2016.048. KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Aggenbach, C.J.S., M. Annema, A.J.M. Jansen & H.A.M. Ketelaars. 2016. Ontwikkeling van watervegetaties in de heringerichte infiltratiekanalen in de Oostduinen. De Levende Natuur 117: 94-101.

Annema, M. & R. Roos. 2019. In Middel- en Oostduinen keerde de rijke flora terug. In: Bloeiende duinen (R. Roos, red.), pag. 96 en 97. Uitgeverij Natuurmedia, Goedereede.

Baaijens, A.M. 2016. Insecten in de duinen van Goeree. Natuurmonumenten, Goeree.

Damm, T. & F.M. van Groen. 2015. Vegetatiekartering waterwingebied de Middel- en Oostduinen 2014. Van der Goes en Groot. G&G-rapport 2015-13.

Maatkamp, G. 2016. Rapportage veldonderzoek in de Oostduinen van Goeree-Overflakkee. Natuurmonumenten, Goedereede. 

Tanis, G. 2019. Broedvogelinventarisatie van de Middel- en Oostduinen in 2019. Ouddorp. 

Terlouw, S. & B. Verhoeven. 2018. Broedvogelkartering 2017. Onderzoeksgebied Duinen van Goeree. Rapportkenmerk ER20180104v01. Ecoresult B.V., Dordrecht. 

Weevers Th. 1940. De flora van Goeree en Overflakkee dynamisch beschouwd. Nederlands Kruidkundig Archief 50: 285-354. 

Westhoff, V., C.G. van Leeuwen & M.J. Adriani. 1961. Enkele aspecten van vegetatie en bodem der duinen van Goeree, in het bijzonder de contactgordels tussen zoet en zout milieu. Vegetatie en fauna van Goeree: 2-47. Stichting Natuurmonument De Beer, ’s Gravenhage. 

.