21
JUN
2014

Sporen onder het zand (Kennemerland)

Archeologie
De laatste tientallen jaren hebben archeologen een aantal keren de gelegenheid gehad om opgravingen te doen in het...
13
JUN
2014

Epiloog Duinen en mensen Kennemerland (2009): Mensen en duinen

Achterboek Bloeiende duinen
De epiloog: een soort inleiding maar een tikje anders. Een inleiding achteraf. Een terugblik na het schrijven van...
27
MEI
2014

Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen
In het uiterste noorden van Kennemerland liggen de Schoorlse Duinen. Dit zijn duinen in de overtreffende trap: op...
22
MEI
2014
Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdamse Waterleidingduinen
In het uiterste zuiden van Kennemerland liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen (3390 ha). De naam is helder: hier...
22
MEI
2014

Bakkum-Egmond: van Hoge Toren tot uitzichtduin Albertsdal

Noordhollands Duinreservaat
Langs de Zeeweg naar Castricum aan Zee openen de duinen zich in de richting van Egmond. Bossen maken plaats voor...
22
MEI
2014

Beheer in uitvoering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Integrale begrazing met runderen en paarden houdt het midden tussen procesbeheer en patroonbeheer. Herbivorie, het...
22
MEI
2014

Beheren volgens een denkmodel (Kennemerland)

Natuurbeheer
De invloeden op de duinen zijn legio: klimaat, geologische opbouw en samenstelling van de ondergrond, terreinvorm,...
22
MEI
2014
Bergerbos en ’t Oude Hof

Bergerbos en ’t Oude Hof

BergenLandschapselementen
Het huidige Bergerbos – tussen de Sparrenlaan, de voormalige trambaan en de duinvoet – is sinds 1992 in beheer bij...
22
MEI
2014
Boskap, bebouwing en wegen, jacht en zeedorpen

Boskap, bebouwing en wegen, jacht en zeedorpen (Kennemerland)

BosJachtNoord-KennemerlandZeedorpenZuid-Kennemerland
Vanaf de middeleeuwen tot in de 19e eeuw ontstonden aan de kust grote zandverstuivingen. Dit kwam waarschijnlijk...
22
MEI
2014
Bosbouw in de duinen

Bosbouw in de duinen (Kennemerland)

BosNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Van de middeleeuwen tot in de moderne tijd zorgde verstuiving op gezette tijden voor grote overlast. Bewoning van...
22
MEI
2014
Damlanderpolder: hei en orchideeën

Damlanderpolder: hei en orchideeën

Bergen
De Damlanderpolder is een polder aan de binnenduinrand onder Bergen. Het is één van de weidepercelen die...
22
MEI
2014

De Bakkummer graslanden

Noord-Kennemerland
Ten noorden van de kruising van de Heereweg en de Zeeweg naar Castricum aan Zee ligt het oude, al uit de vroege...
22
MEI
2014
De Heerenweg-vroeger en nu

De Heerewegen

CartografieNoordhollands DuinreservaatWegen en paden
Heerewegen zijn oude hoofdwegen over een strandwal of langs de duinvoet, evenwijdig aan de kust (ook gespeld als...
22
MEI
2014

De Kopjes van Kennemerland

LandschapselementenZuid-Kennemerland
De Kopjes van achtereenvolgens Bloemendaal (43 meter), Overveen (32 meter) en Aerdenhout (25 meter) zijn hoge...
22
MEI
2014

De splitsing van Kennemerland

Noord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Wat op de ontwerpkaart van het Noordzeekanaal uit 1853 nog redelijk ingetogen oogde, groeide in de jaren daarna uit...
22
MEI
2014

Beschermd: De Tweede Wereldoorlog in het duin (Kennemerland)

Militaire kustverdediging
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
22
MEI
2014
Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin, Heerenduinen

Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin, Heerenduinen

Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het noordelijkste deel van het Nationaal Park heeft een zonering van oost naar west die nagenoeg compleet is, een...
22
MEI
2014
Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering

Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
De duinen behoren tot de grootste en rijkste natuurgebieden van West-Europa. En dat met zoveel mensen vlakbij. Wat...
22
MEI
2014

Duinbossen (Kennemerland)

BosNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Zoveel bos als tegenwoordig is er in de duinen in eeuwen niet geweest. Er staan berkenbosjes in de valleien, eiken-...
22
MEI
2014

Duinen bezuiden Bergen aan Zee: Verbrande Pan en omgeving

Noordhollands Duinreservaat
Oude foto’s tonen een open, zanderig landschap; verlaten en stil. De omgeving van de Verbrande Pan heeft altijd tot...
22
MEI
2014
Duinen van Bergen benoorden de Zeeweg

Duinen van Bergen benoorden de Zeeweg

Noordhollands Duinreservaat
Ten noorden van de Bergerzeeweg begint het kalkarme Waddendistrict. Zijn er noordelijker, bij Schoorl, veel dennen...
22
MEI
2014

Duingraslanden (Kennemerland)

Natuur en landschap
Achter de zeereep heersen harde, zoutige wind en stuivend zand. Daardoor en door intensieve konijnenbegrazing...
22
MEI
2014
Duinheide

Duinheide (Kennemerland)

Natuur en landschap
Wie door Kennemerland naar het noorden fietst kan op zeker moment, bij het passeren van de Zeeweg onder Bergen,...
22
MEI
2014
Duinlandbouw

Duinlandbouw (Kennemerland)

DuinlandbouwNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
De duinen lijken een natuurlijk gebied, met afwisselend open veld en bos. De mens heeft het duin echter eeuwenlang...
22
MEI
2014
Duinnatuur

Duinnatuur (Kennemerland)

Natuur en landschap
De duinen van Kennemerland hebben een volstrekt eigen rijkdom aan soorten en levensgemeenschappen. Iedereen ziet...
22
MEI
2014

Duinplassen en duinmeren (Kennemerland)

Natuur en landschap
Natuurlijke duinmeren bestaan er niet in Kennemerland. Vrijwel overal waar in de zomer nog water staat is er...
22
MEI
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Duinstruweel is – als we even de ogen sluiten voor het oprukken van Amerikaanse vogelkers – misschien wel het enige...
22
MEI
2014

Duinvalleien (Kennemerland)

Natuur en landschap
Het zoete grondwater onder de duinen komt vooral in de winter aan de oppervlakte. Waar de grondwaterstand niet is...
22
MEI
2014

Duinwater (Kennemerland)

Noord-KennemerlandWaterwinningZuid-Kennemerland
Wij kennen de duinen als een droog gebied. Onder het zand zit echter een schat: zoet water – tot vlak bij de zee....
22
MEI
2014
Geen duinen zonder rozen

Geen duinen zonder rozen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Vroeger kwamen rozen weinig voor in de duinen. Vóór pakweg 1930 waren de duinen aanzienlijk kaler dan nu; het...
12