Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
24
APR
2014
Muizenoren - Mollusken in het Mokslootgebied

Mollusken in het Mokslootgebied.

Het Mokslootgebied bestaat uit een complex van primaire en secundaire duinvalleien, die van nature nat zijn. De...
24
MRT
2014
Het centraal gelegen schraalgrasland In Kooibosch-Luttickduin foto Marion Bilius

De mossen van het bos en schraalgrasland van het Kooibosch-Luttickduin

In de kop van Noord-Holland ligt het gebied Kooibosch-Luttickduin (circa 55 ha). Het ligt ten noordoosten van...
24
MRT
2014
Sneeuwzwammetje foto Martijn Oud

Paddestoelen in het Zwanenwater

Alle paddestoelen in het Zwanenwater (tot en met november 2011). 342 Soorten: bijna honderd rode lijst soorten...
23
MRT
2014

Effect van terreinbeheer op habitatgebruik van muizen in het zuidelijke deel van Natura-2000 gebied ‘Duinen van Texel’

Op Texel komen drie groepen van muizen voor; spitsmuizen (waterspitsmuis en huisspitsmuis) woelmuizen (noordse...
23
MRT
2014

De broedvogels van een ’vergeten’ duingebied: van Schilbolsnol tot Magere Witte met informatie over de geschiedenis en de status van het terrein

Dit jaar, 2012, inventariseerde ik het duingebied noordoostelijk van de Mokbaai op broedvogels. Van ...
23
JAN
2011

De waterkwaliteit van Texelse duinwateren, onderzocht aan de hand van de Sieralgenflora

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er in het Texelse duingebied op de bemonsterde locaties over het...