Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
10
JUN
2014
Komen en gaan van natuur in De Dennen

Komen en gaan van natuur in De Dennen (Texel)

Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikkeling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en...
10
JUN
2014
Inleiding natuur

Inleiding natuur (Texel)

De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stuivend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes...
10
JUN
2014
Het Duinpark

Het Duinpark (Texel)

Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 ingericht als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting....
10
JUN
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Texel)

Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog...
10
JUN
2014
Duinplassen, natte valleien

Duinplassen, natte valleien (Texel)

Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoerassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte...
10
JUN
2014
Droge duinen

Droge duinen (Texel)

In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze...
10
JUN
2014
Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000 (Texel)

Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e en 19e...
10
JUN
2014
De Mokbaai

De Mokbaai (Texel)

Wie met de veerboot Texel nadert, ziet in het westen de zandvlakte van de Hors met erachter een duinenrij. De...
10
JUN
2014
De Mient

De Mient (Texel)

Mientgronden, vochtige heidevelden en graslanden langs de binnenduinrand, lagen vanaf de middeleeuwen tussen het...
10
JUN
2014
De Geul

Beveiligd: De Geul (Texel)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Bezoek van twee duinontginners

Bezoek van twee duinontginners (Texel)

”Het zand is wit, bijna als bij Hargen, en zonder schelpen” schrijft Daniël Gevers van Endegeest in 1827 over de...
10
JUN
2014
Bebossing

Bebossing (Texel)

De Dennen van de Westermient en De Koog beslaan een bijna 500 ha groot gebied, grotendeels beplant tussen 1898 en...
10
JUN
2014
150 jaar lepelaars op Texel

150 jaar lepelaars op Texel

Texels ‘nationale vogel’ is de scholekster, maar de lepelaar zou een betere keus zijn. Deze in Europa zeldzame...
09
JUN
2014
Petten

Petten (Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater)

Aan het begin van de 8e eeuw stichtte Willibrord kerkjes in diverse nederzettingen in Noord-Holland, in Velsen en...
06
JUN
2014
Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen

Begin jaartelling tot vroege middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Stap 2000 jaar terug in de tijd en je fietst niet over hooggelegen duinpaden, maar moddert door moerassen. Deze...
06
JUN
2014
Een kop met karakter

Een kop met karakter

De ruggengraat van de Noordkop is een zwak gebogen kustlijn die vestaat uit oude dijken als de 13e-eeuwse Oude...
06
JUN
2014
Open duin, duingrasland en droge heide

Open duin, duingrasland en droge heide

Voorbij het strand waar op rustige winterdagen zeehonden liggen, beginnen de zeereep en het droge duin. Door de...
06
JUN
2014
Pettemerduinen

Pettemerduinen

Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat verbrokkeld duingebied met veel...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw planten kijken

Ruim een eeuw planten kijken

Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw vogels kijken

Ruim een eeuw vogels kijken

De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de...
06
JUN
2014
Van wadden naar polder en duin

Van wadden naar polder en duin

In ca 2000 jaar is het landschap van veenlandschap via een middeleeuws waddenlandschap veranderd in het landschap...
06
JUN
2014
Het Wildrijk en de rel

Beveiligd: Het Wildrijk en de rel (Noordkop en Zwanenwater)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
06
JUN
2014
In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

De Noordkop heeft verrassend veel water in beweging. Ter inleiding passeren voorbeelden van zoete stromen,...
06
JUN
2014
Kleine geschiedenis van een groot symbool

Kleine geschiedenis van een groot symbool (Noordkop en Zwanenwater)

De lepelaar is een betoverende vogel. Met de wat plompe lepelvormige snavel worden visjes en garnaaltjes gefilterd...
06
JUN
2014
Levensgemeenschappen

Levensgemeenschappen (Noordkop en Zwanenwater)

Stuivend zand met helmgras, droog, dat onder invloed van de zoute zeewind staat. Een jong (minder dan 50 jaar oud)...
06
JUN
2014
Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722

Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722 (Noordkop en Zwanenwater)

Tussen 1680 en 1722 woonden er konijnenkwekers ofwel ‘duinmeiers’ in de duinen tussen Petten en Callantsoog. Zij...
06
JUN
2014
Duinvalleien en natte graslanden

Duinvalleien en natte graslanden (Noordkop en Zwanenwater)

In de valleien van het Zwanenwater ligt een kleinschalig mozaïek van levensgemeenschappen. Van wilgenbos rond de...
06
JUN
2014
Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700

Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700 (Noordkop en Zwanenwater)

Over de omgeving van het Zwanenwater bestaan uit de vroege middeleeuwen geen schriftelijke bronnen, terwijl er toen...
06
JUN
2014
Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen

Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Zo goed als vergeten: het Ketelduin. Van 1400 tot heden vloog het over het land en bijna van de kaart. Op de...
06
JUN
2014
Het natte, brede Botgat

Het natte, brede Botgat (Noordkop en Zwanenwater)

Tot 2005 was het Botgat militair oefenterrein, waarvan tot 2010 nog veel restanten zichtbaar waren. Zo lag er een...