10
JUN
2014
Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Geen categorie
Buizerds vliegen overal op het eiland maar zijn pas enkele tientallen jaren een Texelse broedvogel. Bruine...
10
JUN
2014
Kustnatuur

Kustnatuur (Texel)

Geen categorie
Zandkusten vertonen van nature geen solide en rechte lijnen, maar zijn altijd in beweging. Ze kunnen afslaan,...
10
JUN
2014
Komen en gaan van natuur in De Dennen

Komen en gaan van natuur in De Dennen (Texel)

Geen categorie
Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikkeling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en...
10
JUN
2014
Inleiding natuur

Inleiding natuur (Texel)

Geen categorie
De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stuivend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes...
10
JUN
2014
Het Duinpark

Het Duinpark (Texel)

Geen categorie
Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 ingericht als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting....
10
JUN
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Texel)

Geen categorie
Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog...
10
JUN
2014
Duinplassen, natte valleien

Duinplassen, natte valleien (Texel)

Geen categorie
Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoerassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte...
10
JUN
2014
Droge duinen

Droge duinen (Texel)

Geen categorie
In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze...
10
JUN
2014
Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000 (Texel)

Geen categorie
Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e en 19e...
10
JUN
2014
De Mokbaai

De Mokbaai (Texel)

Geen categorie
Wie met de veerboot Texel nadert, ziet in het westen de zandvlakte van de Hors met erachter een duinenrij. De...
10
JUN
2014
De Geul

Beschermd: De Geul (Texel)

Geen categorie
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.
10
JUN
2014
Bezoek van twee duinontginners

Bezoek van twee duinontginners (Texel)

Geen categorie
”Het zand is wit, bijna als bij Hargen, en zonder schelpen” schrijft Daniël Gevers van Endegeest in 1827 over de...
10
JUN
2014
150 jaar lepelaars op Texel

150 jaar lepelaars op Texel

Geen categorie
Texels ‘nationale vogel’ is de scholekster, maar de lepelaar zou een betere keus zijn. Deze in Europa zeldzame...
09
JUN
2014
Petten

Petten (Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Aan het begin van de 8e eeuw stichtte Willibrord kerkjes in diverse nederzettingen in Noord-Holland, in Velsen en...
06
JUN
2014
Een kop met karakter

Een kop met karakter

Geen categorie
De ruggengraat van de Noordkop is een zwak gebogen kustlijn die vestaat uit oude dijken als de 13e-eeuwse Oude...
06
JUN
2014
Open duin, duingrasland en droge heide

Open duin, duingrasland en droge heide

Geen categorie
Voorbij het strand waar op rustige winterdagen zeehonden liggen, beginnen de zeereep en het droge duin. Door de...
06
JUN
2014
Pettemerduinen

Pettemerduinen

Geen categorie
Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat verbrokkeld duingebied met veel...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw planten kijken

Ruim een eeuw planten kijken

Geen categorie
Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw vogels kijken

Ruim een eeuw vogels kijken

Geen categorie
De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de...
06
JUN
2014
Van wadden naar polder en duin

Van wadden naar polder en duin

Geen categorie
In ca 2000 jaar is het landschap van veenlandschap via een middeleeuws waddenlandschap veranderd in het landschap...
06
JUN
2014
In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

In de Noordkop staat het water ondergronds niet stil

Geen categorie
De Noordkop heeft verrassend veel water in beweging. Ter inleiding passeren voorbeelden van zoete stromen,...
06
JUN
2014
Levensgemeenschappen

Levensgemeenschappen (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Stuivend zand met helmgras, droog, dat onder invloed van de zoute zeewind staat. Een jong (minder dan 50 jaar oud)...
06
JUN
2014
Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722

Duinmeiers versus boeren, Heren versus Regenten, 1680-1722 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Tussen 1680 en 1722 woonden er konijnenkwekers ofwel ‘duinmeiers’ in de duinen tussen Petten en Callantsoog. Zij...
06
JUN
2014
Duinvalleien en natte graslanden

Duinvalleien en natte graslanden (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
In de valleien van het Zwanenwater ligt een kleinschalig mozaïek van levensgemeenschappen. Van wilgenbos rond de...
06
JUN
2014
Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700

Eigenaren en exploitatie van middeleeuwen tot ca 1700 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Over de omgeving van het Zwanenwater bestaan uit de vroege middeleeuwen geen schriftelijke bronnen, terwijl er toen...
06
JUN
2014
Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen

Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Zo goed als vergeten: het Ketelduin. Van 1400 tot heden vloog het over het land en bijna van de kaart. Op de...
06
JUN
2014
De Nollen: grote kunst in een klein kustlandschap

De Nollen: grote kunst in een klein kustlandschap (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Aan de westrand van station Den Helder Zuid ligt een klein duingebied van 14 hectare met 25 bunkers. Het is rond...
06
JUN
2014
40 jaar natuurbeheer

40 jaar natuurbeheer

Geen categorie
In 1973 kwam het Zwanenwater na een grootscheepse inzamelingsactie in eigendom bij Natuurmonumenten. Als reactie op...
06
JUN
2014
Ontstaan en gebruik tot ca 1700

Ontstaan en gebruik tot ca 1700 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Van Camperduin tot Den Helder lijkt de huidige kustlijn een rechte streep. Het is echter een keten van steen en...
06
JUN
2014
Bezit door de eeuwen heen

Bezit door de eeuwen heen – eigenaren en exploitatie ca 1725-1973 (Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Na het einde van de konijnenteelt probeerden de Heren van Callantsoog andere manieren van exploitatie. Vanaf 1725...