Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
11
JUN
2014

De heren Tesch en Pannekoek: eerste onderzoeken naar zand en afhankelijkheidsrelaties tussen duin en plantengroei.

Geen categorie
Uit: Bergen aan Zee: natuur en landschap in archieven De eerste wetenschappelijk onderbouwde studies naar de...
11
JUN
2014

Heimans: Een heel klein zwart kereltje doorzoekt de boschjes van de duinen achter Bergen en vindt koraalwortel.

Geen categorie
Uit: Bergen aan Zee: natuur en landschap in archieven In 1958 besteedde bioloog Fop. I. Brouwer (1912 – 1991) ...
11
JUN
2014

Van Steijn: promotor van dennenaanplant om ‘akelige woestheid’ te temmen.

Geen categorie
Uit: Bergen aan Zee: natuur en landschap in archieven. Over de bebossing van de duinen schreef J.A. van Steijn in...
10
JUN
2014

De Adrichemmer en Breesaper tienden

Geen categorie
Tienden waren heffingen op de opbrengsten van de oogst op landbouwakkers. Een boer die land bewerkte waarop de...
10
JUN
2014

Een bokkenorchis als voorbode van warmer klimaat (filmclip)

Geen categorie
Door Cees de Vries ontdekt: een even vieze als fraaie bokkenorchis. Duinen Noord-Holland; inmiddels weer verdwenen...
10
JUN
2014

20 grote lijnen in 100 jaar Kennemerland

Geen categorie
onderwerp 1910 1960 2000 beheersmaatregelen klimaat meer regen, hogere temperatuur groei van bossen struweel...
10
JUN
2014

Twee jongens uit Bloemendaal een dag na de bevrijding het duin in….

Geen categorie
‘Zondag 6 mei 1945, omstreeks 11 uur. Nederland is al ruim een etmaal vrij, maar de bevrijders zijn nog ver weg en...
10
JUN
2014
Ontstaan van een kustlandschap

Ontstaan van een kustlandschap

Geen categorie
Texel is ons grootste Waddeneiland: 162 km2 groot. Naast jonge duinen, kwelders en polders bevat Texel als enige...
10
JUN
2014
Terreinbeheer vanaf 1900

Terreinbeheer vanaf 1900 (Texel)

Geen categorie
Toen Staatsbosbeheer in 1899 het duingebied van de Dienst der Domeinen overnam, veranderde aanvankelijk maar één...
10
JUN
2014
Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Roofvogels en uilen in het Texelse bos- en duingebied

Geen categorie
Buizerds vliegen overal op het eiland maar zijn pas enkele tientallen jaren een Texelse broedvogel. Bruine...
10
JUN
2014
Kustnatuur

Kustnatuur (Texel)

Geen categorie
Zandkusten vertonen van nature geen solide en rechte lijnen, maar zijn altijd in beweging. Ze kunnen afslaan,...
10
JUN
2014
Komen en gaan van natuur in De Dennen

Komen en gaan van natuur in De Dennen (Texel)

Geen categorie
Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikkeling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en...
10
JUN
2014
Inleiding natuur

Inleiding natuur (Texel)

Geen categorie
De duinen van Texel bieden overal natuur in grote variatie: stuivend zand, duinen met helmgras, hier en daar bosjes...
10
JUN
2014
Het Duinpark

Het Duinpark (Texel)

Geen categorie
Het Duinpark ligt ten zuiden van Ecomare en is eind jaren 70 ingericht als voorbeeldgebied voor natuurvoorlichting....
10
JUN
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Texel)

Geen categorie
Struweel ofwel struikgewas is in de duinen een relatief nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren de duinen nog...
10
JUN
2014
Duinplassen, natte valleien

Duinplassen, natte valleien (Texel)

Geen categorie
Al eeuwen komen op Texel natte valleien, uitgestrekte duinmoerassen en duinplassen voor. Na 1900 zijn veel natte...
10
JUN
2014
Droge duinen

Droge duinen (Texel)

Geen categorie
In de zeereep vinden we helmvegetaties, verder landinwaarts droge duingraslanden en duinheiden. De planten in deze...
10
JUN
2014
Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000

Dieren: lotgevallen tot het jaar 2000 (Texel)

Geen categorie
Eeuwenlang werden op Texel vogels gevangen. Vanaf de 16e eeuw zijn eendenkooien bekend op Texel. Uit de 18e en 19e...
10
JUN
2014
De Mokbaai

De Mokbaai (Texel)

Geen categorie
Wie met de veerboot Texel nadert, ziet in het westen de zandvlakte van de Hors met erachter een duinenrij. De...
10
JUN
2014
De Geul

Beveiligd: De Geul (Texel)

Geen categorie
Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.
10
JUN
2014
Bezoek van twee duinontginners

Bezoek van twee duinontginners (Texel)

Geen categorie
”Het zand is wit, bijna als bij Hargen, en zonder schelpen” schrijft Daniël Gevers van Endegeest in 1827 over de...
10
JUN
2014
150 jaar lepelaars op Texel

150 jaar lepelaars op Texel

Geen categorie
Texels ‘nationale vogel’ is de scholekster, maar de lepelaar zou een betere keus zijn. Deze in Europa zeldzame...
09
JUN
2014
Petten

Petten (Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater)

Geen categorie
Aan het begin van de 8e eeuw stichtte Willibrord kerkjes in diverse nederzettingen in Noord-Holland, in Velsen en...
06
JUN
2014
Een kop met karakter

Een kop met karakter

Geen categorie
De ruggengraat van de Noordkop is een zwak gebogen kustlijn die vestaat uit oude dijken als de 13e-eeuwse Oude...
06
JUN
2014
Open duin, duingrasland en droge heide

Open duin, duingrasland en droge heide

Geen categorie
Voorbij het strand waar op rustige winterdagen zeehonden liggen, beginnen de zeereep en het droge duin. Door de...
06
JUN
2014
Pettemerduinen

Pettemerduinen

Geen categorie
Net ten noorden van Petten liggen de Pettemerduinen: een wat verbrokkeld duingebied met veel...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw planten kijken

Ruim een eeuw planten kijken

Geen categorie
Het Zwanenwater nu: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenbos en richting de zeereep...
06
JUN
2014
Ruim een eeuw vogels kijken

Ruim een eeuw vogels kijken

Geen categorie
De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de...
06
JUN
2014
Van wadden naar polder en duin

Van wadden naar polder en duin

Geen categorie
In ca 2000 jaar is het landschap van veenlandschap via een middeleeuws waddenlandschap veranderd in het landschap...