10
JUN
2014
Veranderingen op de Hors 1984 - 2011

Veranderingen op de Hors 1984 – 2011 (Texel)

Flora en vegetatieZuidpunt van Texel
De zuidpunt van Texel (ongeveer 780 hectare) is sinds 1917 in bezit van het Ministerie van Defensie. Sinds 1949...
08
JUN
2014

Kleine bosmieren versus grote grazers 

FaunaNatuurbeheer
Hollands duinen bezitten geschikt leefgebied voor bosmieren, vooral op plaatsen waar een eikenberkenbos tot...
26
MEI
2014

Steenanjer

Flora en vegetatie
Steenanjer Dianthus deltoides L. Caryophyllaceae/Anjerfamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar Wilde exemplaren...
26
MEI
2014

Bosaardbei

Flora en vegetatie
Bosaardbei Fragaria vesca L. Rosaceae/Rozenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Bosaardbei is een vrij algemene...
26
MEI
2014

Parnassia

Flora en vegetatie
Parnassia Parnassia palustris L. Parnassiaceae/Parnassiafamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar Parnassia is een...
26
MEI
2014

Wilde gagel

Flora en vegetatie
Wilde gagel Myrica gale L. Myricaceae/ Gagelfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig De geurende katjes van de...
26
MEI
2014

Beemdkroon

Flora en vegetatie
Beemdkroon Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae/Kamperfoeliefamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar De...
26
MEI
2014

Jeneverbes

Flora en vegetatie
Jeneverbes Juniperus communis L. Cupressaceae/Cipresfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Jeneverbes is een...
26
MEI
2014

Kruisbladgentiaan

Flora en vegetatie
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata L. Gentianaceae/Gentiaanfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Deze zeer...
26
MEI
2014

Verfbrem

Flora en vegetatie
Verfbrem Genista tinctoria L. Fabaceae/Vlinderbloemenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Bedreigd Van het geslacht...
26
MEI
2014

Rozenkransje

Flora en vegetatie
Rozenkransje Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae/Composietenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Ernstig bedreigd...
22
MEI
2014

Beheer in uitvoering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Integrale begrazing met runderen en paarden houdt het midden tussen procesbeheer en patroonbeheer. Herbivorie, het...
22
MEI
2014

Beheren volgens een denkmodel (Kennemerland)

Natuurbeheer
De invloeden op de duinen zijn legio: klimaat, geologische opbouw en samenstelling van de ondergrond, terreinvorm,...
22
MEI
2014
Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering

Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
De duinen behoren tot de grootste en rijkste natuurgebieden van West-Europa. En dat met zoveel mensen vlakbij. Wat...
22
MEI
2014

Duingraslanden (Kennemerland)

Natuur en landschap
Achter de zeereep heersen harde, zoutige wind en stuivend zand. Daardoor en door intensieve konijnenbegrazing...
22
MEI
2014
Duinheide

Duinheide (Kennemerland)

Natuur en landschap
Wie door Kennemerland naar het noorden fietst kan op zeker moment, bij het passeren van de Zeeweg onder Bergen,...
22
MEI
2014
Duinnatuur

Duinnatuur (Kennemerland)

Natuur en landschap
De duinen van Kennemerland hebben een volstrekt eigen rijkdom aan soorten en levensgemeenschappen. Iedereen ziet...
22
MEI
2014

Duinplassen en duinmeren (Kennemerland)

Natuur en landschap
Natuurlijke duinmeren bestaan er niet in Kennemerland. Vrijwel overal waar in de zomer nog water staat is er...
22
MEI
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Duinstruweel is – als we even de ogen sluiten voor het oprukken van Amerikaanse vogelkers – misschien wel het enige...
22
MEI
2014

Duinvalleien (Kennemerland)

Natuur en landschap
Het zoete grondwater onder de duinen komt vooral in de winter aan de oppervlakte. Waar de grondwaterstand niet is...
22
MEI
2014
Geen duinen zonder rozen

Geen duinen zonder rozen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Vroeger kwamen rozen weinig voor in de duinen. Vóór pakweg 1930 waren de duinen aanzienlijk kaler dan nu; het...
22
MEI
2014

Helmduinen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Helmduinen (ook wel witte duinen genoemd) zijn de deels stuivende duinen in en achter de zeereep. Het is een milieu...
22
MEI
2014
Kennemer duinlandschap en natuur

Kennemer duinlandschap en natuur

Natuur en landschap
Natuur en landschap van Kennemerland behoren zowel naar Nederlandse als Europese maatstaven tot de top. Het hele...
22
MEI
2014
Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

Natuur en landschapNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
In de tweede helft van de 19e eeuw was Haarlem een bruisende stad, gelegen in een ruim en groen landschap. Kunst en...
22
MEI
2014
Kennis over de duinen

Kennis over de duinen (Kennemerland)

Natuurbeheer
Hoe natuur wordt beheerd is een kwestie van traditie, ervaring, geld en kennis. De duinen zijn net als de meeste...
22
MEI
2014
Landschap als legpuzzel van gebruiksvormen

Landschap als legpuzzel van gebruiksvormen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Het duinlandschap van nu is op te vatten als een legpuzzel van zes gebruiksvormen: landbouw, waterwinning,...
22
MEI
2014
Noordhollands Duinreservaat - van duingebruik naar natuurbeheer

Noordhollands Duinreservaat – van duingebruik naar natuurbeheer

NatuurbeheerNoordhollands Duinreservaat
Het landgoed Bakkum, een duingebied van 970 hectare, werd in 1903 door de provincie aangekocht – het eerste deel...
22
MEI
2014
Noordhollands Duinreservaat bij Heemskerk - reuzenparabolen en babyparabolen

Noordhollands Duinreservaat bij Heemskerk: reuzenparabolen en babyparabolen

Natuur en landschapNoordhollands Duinreservaat
Typisch voor het duin van Wijk aan Zee tot Heemskerk zijn de reuzenparabolen: kilometers brede stuifduinen die hier...
22
MEI
2014
Orchideeën van Kennemerland

Orchideeën van Kennemerland

Flora en vegetatie
Ongeveer twintig wilde soorten weerspiegelen de verschillen in bodem, water, duingebruik en het veranderende...
19
MEI
2014
Kommavlinders

Kommavlinders (film)

Natuur en landschap
Een landelijk zeldzame vlinder is in de duinen bij Bakkum (Noord- Holland) algemeen. Met muziek van Jan James