Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff
11
JUN
2014

De duinen van Bergen omstreeks 1900

BergenFlora en vegetatie
Een artikel uit “Historische Vereniging Bergen Noord-Holland“. 1997 Lees verder: W.J. Resoort De duinen...
11
JUN
2014

Tentoonstelling van duinflora (met aanklacht tegen waterwinning)

Flora en vegetatieWaterwinning
Een artikel uit “De Levende Natuur“. 1908 Lees verder: Jac. P. Thijsse 1908 Een tentoonstelling van...
10
JUN
2014

Wilde rozen in het duin – determinatietabel

Flora en vegetatie
Op verzoek geschreven bij Duinen en mensen Kennemerland (2009) 1. kelkbladen deels met franjes, bottels...
10
JUN
2014
Veranderingen op de Hors 1984 - 2011

Veranderingen op de Hors 1984 – 2011 (Texel)

Flora en vegetatieZuidpunt van Texel
De zuidpunt van Texel (ongeveer 780 hectare) is sinds 1917 in bezit van het Ministerie van Defensie. Sinds 1949...
08
JUN
2014

Kleine bosmieren versus grote grazers 

FaunaNatuurbeheer
Hollands duinen bezitten geschikt leefgebied voor bosmieren, vooral op plaatsen waar een eikenberkenbos tot...
08
JUN
2014

Stuivende kustduinen: illusie of werkelijkheid?

Natuurbeheer
Verstuiving van zand is het proces waardoor kustduinen ontstaan danwel zijn ontstaan. Als je vanuit de ruimte naar...
26
MEI
2014

Steenanjer

Flora en vegetatie
Steenanjer Dianthus deltoides L. Caryophyllaceae/Anjerfamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar Wilde exemplaren...
26
MEI
2014

Bosaardbei

Flora en vegetatie
Bosaardbei Fragaria vesca L. Rosaceae/Rozenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Bosaardbei is een vrij algemene...
26
MEI
2014

Parnassia

Flora en vegetatie
Parnassia Parnassia palustris L. Parnassiaceae/Parnassiafamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar Parnassia is een...
26
MEI
2014

Wilde gagel

Flora en vegetatie
Wilde gagel Myrica gale L. Myricaceae/ Gagelfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig De geurende katjes van de...
26
MEI
2014

Beemdkroon

Flora en vegetatie
Beemdkroon Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae/Kamperfoeliefamilie Nederlandse Rode Lijst: Kwetsbaar De...
26
MEI
2014

Jeneverbes

Flora en vegetatie
Jeneverbes Juniperus communis L. Cupressaceae/Cipresfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Jeneverbes is een...
26
MEI
2014

Kruisbladgentiaan

Flora en vegetatie
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata L. Gentianaceae/Gentiaanfamilie Nederlandse Rode Lijst: Gevoelig Deze zeer...
26
MEI
2014

Verfbrem

Flora en vegetatie
Verfbrem Genista tinctoria L. Fabaceae/Vlinderbloemenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Bedreigd Van het geslacht...
26
MEI
2014

Kleine ratelaar

Flora en vegetatie
Kleine ratelaar Rhinanthus minor L. Orobanchaceae/Bremraapfamilie Nederlandse Rode lijst: Gevoelig Rhinanthus komt...
26
MEI
2014

Rozenkransje

Flora en vegetatie
Rozenkransje Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae/Composietenfamilie Nederlandse Rode Lijst: Ernstig bedreigd...
22
MEI
2014

Beheer in uitvoering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
Integrale begrazing met runderen en paarden houdt het midden tussen procesbeheer en patroonbeheer. Herbivorie, het...
22
MEI
2014

Beheren volgens een denkmodel (Kennemerland)

Natuurbeheer
De invloeden op de duinen zijn legio: klimaat, geologische opbouw en samenstelling van de ondergrond, terreinvorm,...
22
MEI
2014
Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering

Duinbeheer tussen bomtrechters en klimaatverandering (Kennemerland)

NatuurbeheerNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
De duinen behoren tot de grootste en rijkste natuurgebieden van West-Europa. En dat met zoveel mensen vlakbij. Wat...
22
MEI
2014

Duingraslanden (Kennemerland)

Natuur en landschap
Achter de zeereep heersen harde, zoutige wind en stuivend zand. Daardoor en door intensieve konijnenbegrazing...
22
MEI
2014
Duinheide

Duinheide (Kennemerland)

Natuur en landschap
Wie door Kennemerland naar het noorden fietst kan op zeker moment, bij het passeren van de Zeeweg onder Bergen,...
22
MEI
2014
Duinnatuur

Duinnatuur (Kennemerland)

Natuur en landschap
De duinen van Kennemerland hebben een volstrekt eigen rijkdom aan soorten en levensgemeenschappen. Iedereen ziet...
22
MEI
2014

Duinplassen en duinmeren (Kennemerland)

Natuur en landschap
Natuurlijke duinmeren bestaan er niet in Kennemerland. Vrijwel overal waar in de zomer nog water staat is er...
22
MEI
2014
Duinstruwelen

Duinstruwelen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Duinstruweel is – als we even de ogen sluiten voor het oprukken van Amerikaanse vogelkers – misschien wel het enige...
22
MEI
2014

Duinvalleien (Kennemerland)

Natuur en landschap
Het zoete grondwater onder de duinen komt vooral in de winter aan de oppervlakte. Waar de grondwaterstand niet is...
22
MEI
2014
Geen duinen zonder rozen

Geen duinen zonder rozen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Vroeger kwamen rozen weinig voor in de duinen. Vóór pakweg 1930 waren de duinen aanzienlijk kaler dan nu; het...
22
MEI
2014

Helmduinen (Kennemerland)

Natuur en landschap
Helmduinen (ook wel witte duinen genoemd) zijn de deels stuivende duinen in en achter de zeereep. Het is een milieu...
22
MEI
2014
Kennemer duinlandschap en natuur

Kennemer duinlandschap en natuur

Natuur en landschap
Natuur en landschap van Kennemerland behoren zowel naar Nederlandse als Europese maatstaven tot de top. Het hele...
22
MEI
2014
Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

Kennemerland als bakermat van de natuurbescherming

Natuur en landschapNoord-KennemerlandZuid-Kennemerland
In de tweede helft van de 19e eeuw was Haarlem een bruisende stad, gelegen in een ruim en groen landschap. Kunst en...
22
MEI
2014
Kennis over de duinen

Kennis over de duinen (Kennemerland)

Natuurbeheer
Hoe natuur wordt beheerd is een kwestie van traditie, ervaring, geld en kennis. De duinen zijn net als de meeste...