In het algemeen: zoek op deze site op een willekeurig trefwoord en vindt alle berichten en pagina. Bv. Voorne.

Nieuws over het boek Duinen en mensen Voorne

Op deze documentatie-pagina staan links naar pdfs of naar beeld dat bij het maken van ons boek Duinen en mensen Voorne ter beschikking werd gesteld.

Regelmatig vinden updates plaats. Mocht u zelf pdfs hebben die u ter beschikking wilt stellen, bericht het ons.

Arkenbout, A.A.(1974) Het kasteleinschap van de Burcht van Oostvoorne. In: Arkenbout, A.A. en H. van der Graaf (1974) De burcht te Oostvoorne. Oostvoorne.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017  Beschermd dorpsgezicht Ontginningen Voornes Duin. Amersfoort

Jan Klok. 1939. Voorne en Putten

Dick van der Laan (1962) Vegetatiekartering Mildenburg

E. van der Maarel (1966) Bijlage uit proefschrift: soortenlijst Heveringen, vak H7.

E.van der Maarel (1964) Vegetatiekaart Duinen van Oostvoorne 1959

Adriani, M.J. & E. van der Maarel (1968) Voorne in de branding (zonder veg.kaart)

Vegetatiekaart Voorne 1968 uit: Voorne in de branding

Adriani, M.J. & E. van der Maarel (1962) Duin-en slikgebieden van Voorne

Freijsen, Nol. 2010 De oude kreek Strype op Voorne: van getijdenkreek naar watering en terug. Historisch geografisch tijdschrift. Jaargang 28 nr. 2, p68-77.

Freijsen, Nol,  2017. Van Pietersdijk tot Wolvenpolder. Ontstaan van het polderlandschap op de eilanden Voorne en Putten. Historische Vereniging De Brielse Maasmond

Westhoff, Victor, 1960. Rapport Stekelhoekduin

B & W Oostvoorne 1945. Rapport omtrent de heer F.H.G. van Iterson

Maarel, E. van der 1961. De zonering in landschap en plantengroei van de duinen bij Oostvoorne.

KNNV Voorne 1990.  Plantenlijst heemtuin Tenellaplas 1988 -1990

Voorne op de kaart van Kouter, 1608

Streeplijsten Dick van der Laan en Claartje Sloet 1966 van Kruiningergors

Artikel tijdschrift Zuid-Holland landschap 1983 over Kaapduin

Weever’s Duin als Oecologisch Instituut door Nol Freijsen, 1999

Bob Benschop, 2018 Koloniehuis naar buiten.

Bob Benschop, 2018 Flaneren langs de boulevard. 

Bob Benschop, 2020. Een oorkonde uit 1220.

Onderstaande stukken werden beschikbaar gesteld door Jacqueline van Hoey Smith, Rockanje

Schenking delen Voorne’s duinen aan Natuurmonumenten, 1927

Schenking deel Strypemonde aan Natuurmonumenten, 1963

Brief van Victor Westhof aan J. van Hoey Smith over Breede water, 1963

Brief van R.W. van Hoey Smith aan Hessels, dir. Natuurmonumenten, 1971