Duinen-en-mensen-punt-nl-met-payoff

In het algemeen: zoek op deze site op een willekeurig trefwoord en vindt alle berichten en pagina. Bv. Voorne.

Op deze documentatie-pagina staan links naar pdfs of naar beeld dat bij het maken van ons boek Duinen en mensen Voorne ter beschikking werd gesteld.

Regelmatig vinden updates plaats. Mocht u zelf pdfs hebben die u ter beschikking wilt stellen, bericht het ons.

B&W Oostvoorne 1945. Rapport omtrent de heer F.H.G. van Iterson

Maarel, E. van der 1961. De zonering in landschap en plantengroei van de duinen bij Oostvoorne.

KNNV Voorne 1990.  Plantenlijst heemtuin Tenellaplas 1988 -1990

Voorne op de kaart van Koutter, 1608

Streeplijsten Dick van der Laan en Claartje Sloet 1966 van Kruiningergors

Artikel tijdschrift Zuid-Holland landschap 1983 over Kaapduin

Weever’s Duin als Oecologisch Instituut door Nol Freijsen, 1999

Onderstaande stukken werden beschikbaar gesteld door Jacqueline van Hoey Smith, Rockanje

Schenking delen Voorne’s duinen aan Natuurmonumenten, 1927

Schenking deel Strypemonde aan Natuurmonumenten, 1963

Brief van Victor Westhof aan J. van Hoey Smith over Breede water, 1963

Brief van R.W. van Hoey Smith aan Hessels, dir. Natuurmonumenten, 1971